Skip to content
Career

Ansvarig Nätverk och Bredband hos Stena Fastigheter

Roll

Nätverkstekniker

Kompetens

Data/IT

Publiceringsdatum

11 May 2022

Land

Sverige

Stad

Göteborg

Vi på Stena Fastigheter månar om goda relationer. När vi tar hand om hus och kvarter och utvecklar socialt hållbara städer gör vi det i samarbete och i dialog med andra. Vi vill att människor som bor och arbetar hos oss ska trivas och stanna kvar länge.

I den här nyckelrollen är du med och säkerställer att Stena Fastigheter får en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning samtidigt som du möjliggör nya funktioner, produkter och tjänster till våra hyresgäster.

Din vardag

På Stena Fastigheter skapar vi nya produkter och transformerar nuvarande verksamhet till digital utveckling i syfte att kunna erbjuda mer effektiva tjänster som förbättrar människors vardag. Den här rollen är strategiskt viktig för Stena Fastigheter för att vi skall lyckas med den förändringen!

Datakommunikation och bredband med hög driftsäkerhet blir allt viktigare för våra hyresgäster oavsett om det gäller nytta eller nöje. I rollen som Ansvarig Nätverk och Bredband får du helhetsansvaret att säkerställa kommunikationen med och inom våra fastigheter på ett säkert, standardiserat och effektivt sätt. Du får därmed ett tydligt ägarskap där du samordnar nätverkskrav mot uppkopplade system ur ett tekniskt, funktions- och säkerhetsperspektiv.
Ägarskapet innebär också att du vidareutvecklar förvaltningsplanen för området Nätverk som beskriver organisation, roller, styrning, aktiviteter och vägledande principer samt att du beskriver bygg-, förvaltnings- och säkerhetsprocesser för området.

Dina viktigaste ansvarsområden är:

 • Datakommunikation till och mellan fastigheterna
 • Datakommunikation inom fastigheterna (LAN)
 • Bredbandstjänster till hyregästerna
 • Trådlösa nätverk (Wi-fi, 5G, Lora t ex)

I den här centralt placerade funktionen samverkar du med många delar av verksamheten. Du blir operativt involverad i de tekniska nätdelarna och är tjänstebeställare för bredbandstjänsterna. Leverantörsuppföljning och avtalsstyrning är en viktig del i rollen och du samordnar även incident- och beställningshantering, samverkar med verksamheten, systemägare och superusers i syfte att tillhandahålla kunskap på alla nivåer i organisationen.

Den nya infrastrukturen inom fastighetsbranschen som skapas av att OT går samman med IT innebär nya möjligheter. Det skapar många gånger ett högre värde för fastigheten och ett ökat välmående för hyresgästerna. Det innebär att omvärldsbevakning ingår som en del i rollen och att du kommer med lösningsförslag i utvecklingsprojekt.

För att lyckas i din roll finns ett flertal viktiga samverkansytor. Några av dem är:

 • Förvaltare (Fattar beslut om system som skall installeras)
 • Bovärdar (Hjälper till med felsökning och support. Lokal support)
 • Fastighetschefer (Övergripande budgetansvar)
 • Stena IT (Flertalet specialistfunktioner för mer komplexa frågor inom t ex nätverk, säkerhet och avtalsfrågor)
 • Stena Bygg
 • Superusers
 • Leverantörer (Ex systemleverantörer)
 • Entreprenörer (Utför installationer)
 • Operatörer (Levererar datakommunikation)

Rollen ingår i teamet Digital Transformation och du rapporterar till Chef Digital Fastighetsteknik. Din placeringsort kan vara Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Visionen om digital förändring är strakt förankrad inom Stena Fastigheter, så om du älskar att få till samspelet mellan människor, teknik och affär kommer vi att bli framgångsrika tillsammans.

Vem är du?

Vi arbetar tillsammans med att skapa delaktighet och motivation i verksamheten och din förmåga att kommunicera och skapa relationer kommer att vara viktiga parametrar i det arbetet.

Du har god kännedom om ett nätverks ingående komponenter och funktioner för att kunna ställa krav mot övriga system som ansluts till vårt nätverk, även ur ett säkerhetsperspektiv. Du har även erfarenhet från att bygga, drifta, övervaka och förvalta nätverk samt en god förmåga att upprätta processer och rutiner.

Du har även en förmåga att snabbt kan sätta dig in i verksamhetens behov och problemställningar för att skapa dig en förståelse. Självklart ser du möjligheter med den nya tekniken!

De kompetensområden vi tittar på är:

 • Nätverkskompetens – god kännedom om ett nätverks ingående komponenter och funktioner
 • Erfarenhet både från att bygga, drifta, övervaka och förvalta nätverk inklusive IP-adressering
 • Beställarkompetens
 • Upprätta processer och rutiner
 • IT/OT säkerhet. Måste inte vara expertnivå
 • Upphandling och leverantörsstyrning
 • Omvärldsbevakning och nätverkande
 • Kommunikativa kunskaper
 • Affärsmannaskap
 • Förvaltningsstyrning/PM3 eller liknande

Du har en god självkännedom och är en person som gillar att samverka med andra. Du är nyfiken och intresserad av att driva förbättringsarbeten samtidigt som du förstår vikten av förvaltning. Har du erfarenhet från fastighetsförvaltning är det en fördel.

Som kollega hos oss är du med och skapar socialt hållbara städer, kvarter och arbetsplatser där människor trivs, känner sig hemma och vill stanna länge. Du är också med och bidrar till att unga människor i våra kvarter ges goda möjligheter att utvecklas i skolan, ha roligt på fritiden och har hopp och mål för framtiden. Vi som jobbar här når dit genom att vara omtänksamma, proffsiga, innovativa och öppna.

Vill du veta mer?

I den här rekryteringen samarbetar vi med Nexer Recruit. Vill du veta mer, kontakta rekryteringskonsult Patrik Jensen på patrik.jensen@nexergroup.com eller +46 702 37 57 34. Välkommen med din ansökan.


Om Stena Fastigheter

Vi är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi hyr ut lägenheter och lokaler, vi utvecklar städer och tar hand om kunder och hus med omtanke. Vi skapar trygga och trivsamma stadsdelar och satsar på framtiden genom att bygga tusentals nya bostäder och lokaler - och vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter. För oss är livet mellan husen lika viktigt som livet i husen. Därför arbetar vi med långsiktiga insatser i samarbete med bland andra skolor, ideella organisationer och myndigheter. Vi stärker de städer vi finns i.