Kompetensbaserad rekrytering-arkiv | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
4 Jan 2024

Second Opinion- UtMANA MAGKÄNSLAN

Minska risken för felrekrytering med ett nytt perspektiv

Magkänslan kan vara en snårig stig när det gäller rekrytering. Står du inför valet mellan två starka slutkandidater och kämpar med ett svårt beslut, som att nyanställa eller befordra en kollega?
Vem är egentligen bäst lämpad för tjänsten?

I dessa lägen kan en Second Opinion vara helt avgörande för det slutliga resultatet.


Vad är en Second Opinion inom rekrytering?

En second opinion är professionell och objektiv hjälp i slutskedet av rekryteringsprocessen. Det är en fördjupad utvärdering från en extern part, med syfte att hjälpa dig identifiera den mest kvalificerade kandidaten baserat på dina specifika behov och förutsättningar.

Det ger antingen nya och värdefulla insikter om slutkandidaterna eller bekräftar dina egna bedömningar.


När behövs en Second Opinion?

En Second Opinion är ett verktyg när du har hanterat större delen av rekryteringsprocessen själv och önskar en fördjupad bedömning och kvalitetssäkring i slutskedet. Du vill helt enkelt säkerställa att rätt person anställs.

First opinion är redan klar, du har gjort ett första urval. Några situationer där en second opinion kan vara fördelaktig inkluderar:

 • Du vill ha en oberoende och professionell bedömning av dina slutkandidater.
 • Du behöver stöd med personlighetsanalys och logiska färdighetstester för djupare insikter om dina kandidater.
 • Du vill ha ytterligare underlag, en andra åsikt, inför beslutet att anställa till en chefsposition eller nyckelposition i företaget.
”En Second Opinion ger inte bara dig som rekryterande chef ett extra perspektiv i form av ett grundligt och konkret beslutsunderlag. Det innebär också att kandidaterna får en rättvis och professionell bedömning av sina kvalifikationer, kapacitet och personliga egenskaper.”

Hur genomförs en Second Opinion?

Eftersom alla företag och rekryteringsprocesser varierar bör en Second Opinion anpassas efter det unika behovet i varje fall. Processen kan inkludera samtliga eller följande steg:

 • Genomgång av kravprofil.
 • Djupintervju med kompetensbaserade frågor.
 • Personlighetsanalys.
 • Logiskt färdighetstest.
 • Sammanställning och analys av resultat.
 • Återkoppling till både kandidat och beställare.
 • Referenstagning.
 • Bakgrundskontroll.


Jämför kandidaterna mot kravprofilen – inte mot varandra

Ett vanligt misstag är att köra fast i att jämföra slutkandidaterna mot varandra. Hur mycket du än väger för och emot så blir du inte klokare.

Om du har gjort en ordentlig kravprofil från början är nyckeln att jämföra kandidaterna mot kravprofilen istället för att ställa dem mot varandra. Även om det låter självklart i teorin så är det lättare än vad man kan tro att halka in i jämförelsen mellan två personer, samtidigt som kravprofilen försvinner allt längre bort i tankarna.

Här kan det behövas lite hjälp på traven för att hamna på rätt spår igen. Håll fast vid planen och återgå till kravspecifikationen. Vad sökte du efter från början? Vem av kandidaterna matchar bäst?


En proffsig kandidatupplevelse   

En Second Opinion ger inte bara dig som rekryterande chef ett extra perspektiv i form av ett grundligt och konkret beslutsunderlag, det påverkar även kandidaternas upplevelse av både rekryteringsprocessen och ditt varumärke.

Det innebär också att kandidaterna får en rättvis och professionell bedömning av sina kvalifikationer, kapacitet och personliga egenskaper.

Varje moment måste utföras noggrant och respektfullt samtidigt som processen måste vara effektiv för att uppfylla dina behov och tillsätta positionen.


Kvalitetssäkra din rekrytering 

Minska risken för en felrekrytering med ett nytt perspektiv. Våga utmana din magkänsla! Vi stödjer dig med en kompetensbaserad och objektiv Second Opinion-process, oavsett om du rekryterar för ett stort företag eller en mindre organisation.

Fler Stories

Ta mig tillbka till Recruit Stories