Rekrytering inom HR, finans, industri och administration
Skip to content
REKRYTERING – ÖVRIGA OMRÅDEN

låt TEamet VÄxa

Vår passion är att bygga hållbara team där varje individ kommer till sin rätt. Med vårt stora nätverk av kvalificerade kandidater når vi områden utanför IT/Tech- branschen. Rekrytera med oss för mångsidighet med precision.

rekrytering som möter ditt behov

Strategiska samarbeten

På Nexer Recruit samarbetar vi långsiktigt med våra kunder. Vi lär känna er, era utmaningar, er struktur och kultur. Målet är inte bara att matcha rätt individ till rätt behov, utan också att vara en del av den framtida strategin. 

Utvecklade partnerskap av det här slaget leder ofta till nya rekryteringar inom andra områden än det ursprungliga uppdraget.

Vi tillgodoser kompetens inom en rad områden och branscher, t.ex. Finans, Administration, Industri & HR.

Talent Acquisition

Vårt nätverk – din resurs


Genom åren har vi knutit kontakter och odlat relationer som vi är stolta över, både med våra partners och kandidater. Det är människor som är kärnan i vår verksamhet. Genom transparens och nära kommunikation förvaltar vi förtroendet vi fått. Vår rekryteringsprocess säkerställer kvalitet och likabehandling.

Rekrytera rätt ingenjör

Produktion? Planering?
Programmering?

Rekrytering inom Engineering är ett av våra specialistområden. Vi slutar inte söka förrän vi har hittat medarbetare som både har rätt kompetens och är en match utifrån er verksamhet och arbetssätt.

Vi rekryterar ingenjörer inom alla branscher. Läs mer om vilka roller vi kan hjälpa dig att tillsätta.

VI FINNS DÄR DU ÄR

Nexer Recruit är ditt personliga rekryteringsbolag med lokal förankring och global räckvidd.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Skövde, Malmö, Helsingborg och Borås, men rekryterar även internationellt. Genom Nexer-familjens kontor täcker vi upp resten av världen.

Våra Kontor

“Vi skapar värde för våra kunder och bidrar till utveckling och tillväxt. Affärsmässighet i varje enskilt uppdrag säkerställer hög kvalitet och långsiktighet för både kunder och kandidater.”

Magnus Fagerberg, Sales Officer Nexer Recruit

Vi REkryterar den kompetens du behöver inom olika branscher och Områden

Industri/Produktion

Produktionsledare
Projektledare
Produktionsassistent
Kvalitétskoordinator
Driftledare

Ekonomi & Finans

Säljare
Ekonomer
Key Account Manager
Affärsutvecklare
Marknadskoordinator

HR & LÖN

HR Administratör
Lönespecialist
Projektledare
Talent Acquisition

Administration

Kundrådgivare
Office manager
Executive assistent

ENGINEERING

Process Engineer
Project Manager
Project Engineer
Application Engineer
Quality Engineer
Manufacturing Engineer
Lab Engineer
Continuous Improvement Engineer
Production Engineer

Process Safety Engineer
PLC programmer
Field Service Technician
Maintenance Engineer
R&D Engineer
Production Engineer
Mechanical Engineer
Automation Engineer

Nexer Cares

Utbildning, jämställdhet och mångfald. Det är grunden i vårt samhällsengagemang. Vi arbetar också hårt för att värna miljön och minska våra utsläpp. Vi kallar CSR-arbetet för Nexer Cares, för att vi bryr oss och vill göra skillnad.

Våra CSR-initiativ

KOmpetensbaserad Rekrytering

Vi rekryterar inte på känsla. Genom kompetensbaserad rekrytering kvalitetssäkrar vi processen. Vi utgår från en väl analyserad kravprofil där vi tillsammans identifierar de kompetenser som är avgörande för att lyckas i rollen.

läs mer om vår process

EMPLOYER BRANDING

Employer Branding är ett sätt att påverka hur människor uppfattar ditt arbetsgivarvarumärke. För att uppnå ett starkt Employer Brand, är företagskulturen avgörande. Den gör att ditt företag attraherar och behåller rätt personer. Få tips på hur du kan förstärka ditt Employer Brand.

Lär dig mer om Employer branding

REDO För samarbete? 

Vi ser helheten och vidgar perspektivet gällande kompetens som bäst kan möta dagens och framtida utmaningar.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.