Rekrytering Biotech | Rätt specialist | Nexer Recruit
Skip to content
REKRYTERA FÖR FRAMTIDEN

HITTA DIN Biotech-SPECIALIst

Inom Biotech är rätt kompetens avgörande för att driva innovation och banbrytande forskning framåt. Tech blir en allt viktigare nyckel för att hitta framtidens lösningar på komplexa problem. Vi är mitt i detta paradigmskifte.

Som en del av Nexer befinner vi oss i hjärtat av techutvecklingen. Med oss får du kvalitativ rekrytering av specialister och ledare i kombination med unik expertis kring vilka kompetenser som gör skillnad- idag och framåt.

KOMPETENS SOM DRIVER INNOVATION

Biotech är en av världens mest forskningsintensiva branscher. Som verksam inom bioteknologi jobbar du med att hitta lösningar på några av vår tids största utmaningar, definierat och sammanställt i FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Hur kan Biotech bidra till lösningar?
  • Industri och Miljö
    Bioteknik är en nyckelkomponent för att fasa ut miljöskadliga kemikalier, effektivisera avfallshantering och minska utsläpp i utvecklingen mot ett hållbart och koldioxidneutralt samhälle.
  • Livsmedel
    Bioteknikmetoder kan bidra till en mer cirkulär livsmedelsproduktion. Genom ny teknik utvecklas bl.a. alternativa proteinkällor, livsmedel med högre näringsinnehåll och hållbara förpackningsmaterial.
  • Pharma
    Tech som katalysator i forsknings- och utvecklingsprocesser kring t.ex. vacciner- och immunterapier, diagnostisering, läkemedel och behandlingsmetoder.

Vi rekryterar specialister och chefer inom regulatory, kvalitet, R&D, försäljning, inköp och marknad.

Vår rekryteringsprocess ger en stabil struktur, där innehållet är skräddarsytt för att passa just din organisations behov.

När du samarbetar med oss kan du vara säker på att du inte bara anställer kompetens, du investerar i framtiden.

rekryteringsprocessen

Search I VARJE UPPDRAG

I samtliga rekryteringsuppdrag är vi aktiva på marknaden och söker proaktivt efter passiva kandidater.

För att säkerställa att du rekryterar rätt talang tillhandahåller vi ett unikt nätverk och en djup kunskap om branschen.

Vi har resurserna som behövs för att din organisation ska kunna möta framtidens utmaningar och attrahera de som är skickliga på att lösa problem och göra en verklig skillnad. Vi ser till att de kandidater vi presenterar är passionerade, engagerade och villiga att arbeta hårt för att hjälpa ditt företag att nå sina mål.

“Det känns fantastiskt att vi tar steget in i Biotech-branschen, där jag själv har min bakgrund som analytisk kemist, produktspecialist och säljare.”

Susanne Hjälmered, VD Nexer Recruit

EXEMPEL PÅ SAMARBETEN

“Vi har haft stor framgång i samarbetet med Nexer Recruit i våra rekryteringsprocesser. De har på ett enkelt sett identifierat våra önskningar och behov i samband med ny rekryteringar av nya medarbetare. Detta gäller såväl chefstillsättningar, specialister och övriga anställningar.”

Linda Lundberg, VD Konvex AB 

BIOTECH

VANLIGA FRÅGOR

VAD ÄR BIOTECH?

Biotech innefattar teknologier som använder biologiska system eller organismer, som tex bakterier eller celler, för att utveckla nya produkter och processer. Det är teknologi med många användningsområden. Till de mera kända hör framställning av läkemedel och produktion av livsmedel.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN BIOTECH OCH LIFE SCIENCE?

Life science brukar beskrivas som alla vetenskaper som studerar levande organismer och Biotech är den del av Life science- området som vi på Nexer Recruit, med vårt tech- DNA, har specialiserat oss inom.

VILKA ROLLER REKRYTERAR NI?

Vi har bred erfarenhet av att rekrytera på alla nivåer. Inom Biotech kan vi bl.a. hjälpa er med att rekrytera specialister och chefer inom regulatory, kvalitet, R&D, försäljning, inköp och marknad. Se specifika roller längre ner på sidan under “Våra roller”.

HUR GÅR REKRYTERINGSPROCESSEN TILL?

Vi inleder rekryteringsprocessen med att kartlägga era behov och skapa en gedigen kompetensprofil. Parallellt med digital synlighet och annonsering, arbetar vi systematiskt med search och headhunting för att attrahera kvalificerade kandidater. De mest lämpade profilerna går sedan vidare till intervjuer och slutligt urval. Kvaliteten verifieras av djupintervjuer, personlighetsanalyser, färdighetstester, referenser och bakgrundskontroller.

HUR KOMMER JAG I KONTAKT MED ER?

Kontakta vår Business Manager Calle Edlén för en diskussion om hur vi kan samarbeta i er nästa rekrytering. Maila calle.edlen@nexergroup.com 

KANDIDATERNA har ordet…

Mycket bra process och kompetent rekryterare.

Kandidat, Chefsrekrytering

Professionellt och trevligt.

Kandidat, Chefsrekrytering Produktion

Professionellt bemötande och snabb hantering“.

Kandidat, Chefsrekrytering

Mycket professionell rekrytering och en mycket bra profilbeskrivning på vad som efterfrågas av kandidaten. Bra intervjuer och fantastisk återkoppling under processen.

Kandidat, Chefsrekrytering

Roller

REKrytera rätt specialist inom Biotech

REGULATORY

Compliance manager
Regulatory affairs Manager
Quality Assurance manager
Quality professional
Medical advisor
Medical affairs

COMMERCIAL

Account Manager
Key Account Manager
Product Manager
Business development director
Sales & Marketing director
Product Specialist
Project Manager

R&D

R&D Director/Manager
Clinical Operations manager
Clinical supply manager
Clinical specialist
Principal Scientist
Chemist
Laboratory engineer
Life cycle management

PROCUREMENT

CMO Assessment
Purchase manager
Category Manager

MANAGEMENT

Executive leadership

Lokal Närvaro, Global räckvidd

I teknikutvecklingens EPicentrum

TA DEL AV ETT UNIKT NÄTVERK

Vi är en del av Nexer Group, ett globalt teknikföretag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovationskraft. Några av världens största och mest krävande bolag förlitar sig på Nexers engagemang och expertis inom digital transformation, artificiell intelligens, IT och FoU.

Nexer har 2800 experter i 15 länder. Företaget är en del av Danir-gruppen, ett svenskt privatägt företag med 12 000 medarbetare i 18 länder.

Vi är ISO- CERTIFIERADE

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 för Kvalitet, ISO 27001 för Informationssäkerhet och ISO 14001 för Miljö.

Du kan vara trygg med att vi tar kvalitet på stort allvar.

Nexer Cares

Utbildning, jämställdhet och mångfald. Det är grunden i vårt samhällsengagemang. Vi arbetar också hårt för att värna miljön och minska våra utsläpp. Vi kallar CSR-arbetet för Nexer Cares, för att vi bryr oss och vill göra skillnad.

Våra CSR-initiativ

INTERN VS EXTERN Rekrytering

Ett företags anställningspolitik har stor påverkan på företagets framgång, genom att anställa rätt människor drivs företaget framåt med hjälp av innovation och expertis. Några av de bästa kandidaterna kanske redan finns inom organisationen, man behöver inte alltid leta utanför.

Vad är egentligen för- och nackdelar med att rekrytera internt respektive externt? 

INTERN VS EXTERN REKRYTERING

Chefsrekrytering – frågorna du inte vill missa

Varje rekrytering är givetvis viktig, men vid en chefsrekrytering söker du en roll som påverkar hela organisationen.

Det är en affärskritisk rekrytering där du behöver säkerställa att kandidaten matchar den tilltänkta chefsrollen och kan bidra till företagets kultur, strategi, vision och innovation.

Läs om de nyckelfrågor du bör ställa dig för att ringa in kandidaten som är din framtida ledare.

5 chefsfrågor att ha fokus på

Vill du veta mer?

Berätta om dina kompetensbehov så återkommer vi om hur vi hjälper dig på bästa sätt.