Intern vs extern rekrytering | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
14 dec 2022

Intern vs extern rekrytering

rätt person på rätt plats

Sara Johansson
Rekryteringskoordinator- Nexer Recruit Skövde


sara.johansson@nexergroup.com

contact person

Att tillsätta en tjänst med en internt sökande kandidat kan bli en lätt och smidig process. Medarbetaren känner sig uppskattad och sedd och det blev inte en kostsam rekrytering för företaget. Alla nöjda…eller?

Ett företags anställningspolitik har stor påverkan på företagets framgång, genom att anställa rätt människor drivs företaget framåt med hjälp av innovation och expertis. Några av de bästa kandidaterna kanske redan finns inom organisationen, man behöver inte alltid leta utanför. Men vad är egentligen för- och nackdelar med att rekrytera internt respektive externt? 

Intern rekrytering
En intern rekrytering är vanligtvis mycket billigare än en extern rekryteringsprocess, framförallt då den inte upptar lika mycket tid. Därutöver har studier visat att lönen i genomsnitt ligger 18-20 % högre för en externt anställning kontra en intern anställning. Internrekryteringar är likaså positivt för personalomsättningen då medarbetarna ser utvecklingsmöjligheter, ger lite extra och stannar kvar hos arbetsgivaren. Andra fördelar med internrekrytering är att en medarbetare som får avancera inom organisationen har en snabbare inlärningskurva än någon som kommer utifrån; den är välbekant med kulturen, systemen och medarbetarna.

Därtill är det viktigt att inte glömma bort potentiella guldgruvor – medarbetare som besitter korskunskaper! Det är ett utmärkt sätt att utveckla funktionella ledare som både kan lära sig en ny aspekt av verksamheten och dela kunskap från sin tidigare avdelning. Kanske besitter en säljare grymma skribentkunskaper och skulle passa utmärkt för en tjänst på marknadsföringsavdelningen? Stirra er inte blinda på vad personalen sitter på för tjänst idag! Så när det det läge att internrekrytera?

Använd internrekrytering när:
  • ditt företaget har en liten budget för anställning, onboarding och utbildning av nya talanger.
  • det finns en ledig position som kräver betydande kunskap om företaget.
  • det finns medarbetare som är villiga och ivriga att ta nästa steg och växa.
  • de färdigheter som behövs finns redan inom företaget.
  • det är svårt att fylla en viktig position.

Extern rekrytering
En extern rekrytering kan skapa missnöje bland medarbetare som anser att de borde varit näst i kö för rollen. Här har studier visat att upp till
24% av jobbsökande letar efter annat arbete därför att de känner sig förbisedda gällande ett avancemang på befintlig arbetsplats.

Av medarbetare som känner sig understimulerade är 50% mer benägna att söka efter nytt arbete. Man kan inte förvänta sig att människor alltid vill göra samma sak i hela sitt arbetsliv. Att leta inom organisationen inför en rekrytering har således många fördelar, men ibland kan en extern rekrytering visa sig vara det rätta.
 
Via en extern rekrytering får företaget tillgång till en större personalpool, det finns inte nödvändigtvis någon inom organisationen med rätt kunskaper och då kan det ta längre tid att lära dem vad de behöver veta. Att ta in någon utifrån ger ökad chans att hitta någon med rätt kunskaper som kan komma in och snabbt göra ett avtryck i organisationen. Utanför organisationen finns därför en större chans att hitta individer med den senaste kunskapen.

En annan aspekt, och en viktig sådan, är diversitet. En alltför homogen arbetsgrupp har flera negativa följder. En blandning mellan män och kvinnor, som har olika etnicitet och erfarenheter gynnar både innovation, produktivitet och genererar högre intäkter. En medarbetare som kommer utifrån tar med sig nya synsätt vilket kan hjälpa företaget att skifta fokus och/eller riktning. Läs mer om vikten av mångfald på arbetsplatser här.

Ytterligare en fördel med en extern rekrytering är att företaget fyller sin vakans och utökar sin personalstyrka. Vid en internrekrytering fylls en lucka medan en annan skapas, problemet flyttar således endast från en plats till en annan.

De bästa tillfällena för att använda en externrekrytering är när:
  • verksamheten behöver växa.
  • det behövs nya perspektiv.
  • mångfalden behöver förbättras.
  • en förändring i riktning eller mentalitet behövs.
  • det behövs ny kompetens och expertis i företaget.

Att alltid välja det ena framför det andra är alltså inte en hållbar lösning, det krävs en analys av situationen och vad företaget vill åstadkomma med rekryteringen. Har du några funderingar kring vilken typ av rekrytering ditt företag behöver, kontakta mig så diskuterar vi mer!

 

Sara Johansson, Rekryteringskoordinator Nexer Recruit Skövde
sara.johansson@nexergroup.com

Nexer Recruit är din strategiska sparringpartner – vi är experter på att identifiera behov, utvärdera önskemål och ställa de rättframma frågorna som för processen framåt.

Fler Stories

Ta mig tillbaka till Recruit Stories