Chefsrekrytering | Rekrytera ledaren som gör skillnad | Nexer Recruit
Skip to content
CHEFSREKRYTERING

Framtidens Ledare

Söker du en ny chef till din organisation? En ledare som tänker nytt och driver din verksamhet i rätt riktning? Vi hjälper dig tillsätta affärskritiska roller som starkt bidrar till framgångar i ditt företags nutida verksamhet och framtida affärsmål.

Rätt Person för Jobbet

FRAMTIDENS LEDARE ÄLSKAR FÖRÄNDRING

Den accelererande digitaliseringen i vår omvärld innebär att allt är i ständig förändring. I alla branscher. Det som gällde igår är något helt annat imorgon.

Dessa snabba kast kräver ledare som drivs av att se nya möjligheter och älskar att leda en verksamhet i rörelse. En person som engagerar och entusiasmerar sina medarbetare och bygger en sund och inspirerande kultur i en föränderlig värld. Som skapar förutsättningar för att din verksamhet ligger i framkant och kan attrahera och behålla rätt talanger. Det är framtidens ledare. Vi hjälper dig hitta hen.

CHEFSREKRYTERING

STRATEGISK REKRYTERING PÅ HÖG NIVÅ

Rekrytering är en strategisk funktion som har direkt påverkan på din verksamhet. Inte minst när det gäller nyckelpositioner på hög nivå.
Hittar du rätt kandidat till din organisation kan den personen få din verksamhet att blomstra. Om det däremot blir fel kan effekten bli den totalt motsatta. Det blir en dyr historia, inte bara ekonomiskt utan även ur ett verksamhetsperspektiv. Därför är vi extremt måna om att de toppkandidater vi lyfter fram till chefsjobb är optimala för just din verksamhet. Nu och framåt.

SÖKER DU EN CHEF SOM ÄR RÄTT FÖR DIN ORGANISATION?
Eller är du kanske den personen och funderar på om det är dags för en ny utmaning?

VI REKRYTERAR självklart konfidentiellt

Chefsrekrytering på toppnivå är ofta en känslig process. Det handlar om nyckelpersoner och kulturbärare som leder och driver utvecklingen inom sin bransch. En CEO, IT-chef, HR-chef eller försäljningschef. Personer som idag kanske har ledande befattning hos din konkurrent.

Vi är noga med att lyssna in ert behov för att på bästa sätt genomföra en effektiv och affärsmässig process för alla inblandade. För oss är total diskretion en självklarhet. Valmöjligheten finns att tjänsten annonseras ut eller att vi rekryterar ”undercover”. Det innebär att processen hålls hemlig från första kontakt fram till dess att allt är påskrivet och klart. Vi garanterar att både du som söker chefer till din organisation och du som kandidat kan känna er trygga under hela rekryteringsprocessen.

Vi leder den digitala revolutionen genom att rekrytera ledare och specialister till både det privata näringslivet och offentlig sektor, i alla branscher.”
Susanne Hjälmered, VD Nexer Recruit

ÄR DU FRAMTIDENS LEDARE?

Känner du dig redo för ett nytt steg i din karriär? Söker du en utmanande och givande karriärmöjligheter där du kan utvecklas och växa?

Med vår omfattande erfarenhet inom chefsrekrytering och rekrytering av ledare har vi etablerat starka relationer med företag och organisationer. Våra kunder finns inom alla branscher – i Sverige och internationellt.

Vi har insikt i vad arbetsgivare letar efter när de söker efter nya ledare och kan därför matcha dig med rätt företag och kultur.

Om du inte aktivt söker en ny tjänst så rekommenderar vi att du anmäler ditt intresse att bli en del av vårt omfattande kandidatnätverk. Anmäl ditt intresse och ange “Chefer och verksamhetsledare” som ditt yrkesområde.

Låt oss hitta nya möjligheter tillsammans.

Kundcase

Chefsrekrytering


Jag hittade inte bara rätt person att rekrytera, utan fick också ett bollplank under hela processen vilket var mycket värdefullt för mig som rekryterande chef.”


Hanna Blomdahl, Chef bolagsrelationer och klusterutveckling Lindholmen Science Park


Det gick snabbt, smidig kommunikation och uppföljning samt väldigt bra kandidater som presenterades. Mycket professionellt bemötande av rekryteraren.


Scania AB

Thule

It is obvious that Nexer Recruit takes pride in delivering quality. By understanding the role and the profile required to fulfill that role, Nexer Recruit has helped Thule Group with a number of recruitment processes. The result has been great both for Thule Group and our new colleagues.
 
Nexer Recruit are transparent and provide excellent follow up throughout the whole process which builds confidence and trust.Daniel RönnertzVice President IT & Business Applications at Thule Group

Rekrytering på högsta nivå

Vi hjälper dig tillsätta LEDARE inom olika områden och branscher

IT/TECH

CTO
CTO (Chief Technology Officer) är en nyckelfigur inom företagsledningen och ansvarar för bolagets tekniska utveckling. CTO är också ansvarig för att utveckla och implementera tekniska strategier som stödjer företagets övergripande affärsmål.
Genom en visionär approach leder CTO utvecklingen av nya teknologiska lösningar och innovationer som kan öka företagets konkurrenskraft och effektivitet på marknaden.

Förutom att utveckla långsiktiga strategier, hålla sig i ajour med framväxande trender och teknologier så behöver rollinnehavaren driva forskning och utveckling i syfte att hålla bolaget i framkant av teknologiska framsteg.

CTO är också ansvarig för att utforma och implementera arkitektur för företagets system och infrastruktur. Det innebär att säkerhetsställa att systemen är robusta, skalbara och säkra för att möta bolagets behov.

Stakeholder management: CTO samarbetar med andra avdelningar och intressenter inom bolaget för att förstå deras behov och se till att utvecklingen av teknologin stödjer verksamheten. CTO leder bolagets tekniska team, sitter i ledningsgruppen och är ansvarig för att teknologin används på ett sätt som maximerar företagets potential och lönsamhet.

Riskhantering: CTO hanterar tekniska risker och utmaningar som kan påverka företagets verksamhet. Det kan innebära att identifiera och hantera säkerhetsrisker, driftstörningar eller andra tekniska problem.

CIO
CIO (Chief Information Officer) är en central person inom företagets ledning och ansvarar för hanteringen och strategin för informationsteknologi. Med en djup förståelse för företagets behov och mål skapar CIO strategier för att maximera användningen av IT-resurser för att stödja affärsverksamheten på bästa möjliga sätt.

CIO leder implementeringen av system och infrastruktur för att säkerställa effektiv informationshantering, datasäkerhet och tillhandahållandet av högkvalitativa IT-tjänster. CIO är också ansvarig för att övervaka och hantera IT-budgeten samt för att utvärdera och integrera nya teknologier som kan förbättra företagets verksamhet och konkurrenskraft. Genom att balansera tekniska krav med affärsbehov spelar CIO en avgörande roll i att driva företagets tillväxt och framgång. Genom att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna inom IT och affärsteknik ser CIO till att företaget är rustat för att möta framtidens utmaningar och för att utnyttja nya möjligheter som uppstår på marknaden.

CIO kan vara en utmanade roll då rollinnehavaren måste förhålla sig till en hög teknisk komplexitet som ständigt är i förändring. CIO måste navigera genom denna komplexitet för att säkerställa att systemen är robusta, säkra och effektiva. CIO måste förhålla sig till en rad säkerhetshot då hoten mot datasäkerheten blir alltmer sofistikerade och omfattande.

CIO måste hålla sig uppdaterad med de senaste säkerhetstrenderna och implementera lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda företagets data och IT-infrastruktur mot cyberattacker och dataintrång. I en CIO vardag ingår kostnadshantering då IT-budgetar är ofta begränsade, och där är uppgiften att balansera behoven av att investera i nya teknologier och infrastruktur med kraven på att hålla kostnaderna under kontroll.

Andra utmaningar i rollen kan vara att många företag har komplexa IT-system som består av olika plattformar och applikationer som måste integreras och interoperera smidigt för att stödja affärsverksamheten. CIO måste hantera dessa integrationer och se till att systemen fungerar sömlöst tillsammans.

CIO måste fungera som en affärsstrategisk partner och inte bara som en leverantör av tekniska lösningar. Det innebär att förstå företagets affärsbehov och arbeta nära andra avdelningar för att utforma och implementera relevanta IT-strategier, är en nödvändighet.

Head of Group Digital
Head of Group Digital är en roll som syftar till att leda och utveckla digitala strategier och initiativ inom ett bolag. Personen ansvarar för att utveckla digitala strategier och implementera en övergripande digital strategi som stöder företagets affärsstrategi och mål.
Head of Group Digital övervakar och leder den digitala enheten inom företaget i syfte att säkerställa att de digitala initiativen är samordnade och i linje med företagets övergripande vision.

Personen ansvarar också för teknisk innovation och att driva bolagets digitala transformation för att på så vis kunna hålla sin marknadsmässiga position och vara konkurrenskraftigt.
I rollen ingår ofta att se över kundupplevelsen och optimering av kundupplevelsen genom digitala kanaler och plattformar. Arbetsuppgifter och ansvar inom datahantering och analys är centralt; för att kunna dra slutsatser och fatta informerade beslut inom företaget.

Head of Group Digital är också ansvarig för bolaget säkerhet och efterlevnad. De digitala system och data måste vara är säkra och viktigt är såklart att man följer alla tillämpliga lagar och förordningar gällande datasäkerhet och integritet.

Arbetsuppgifter som ingår i rollen som Head of Group Digital är också många gånger att leda och utveckla digitala team för att säkerställa att de har de rätta kompetenserna och resurserna för att leverera på företagets digitala strategi.

Personen behöver också bygga och underhålla relationer med interna och externa intressenter för att säkerställa framgångsrik genomförande av digitala initiativ.

Head of Group Digital hantera oftast också en budget för digitala initiativ och se till att resurserna används på ett effektivt sätt för att uppnå önskade resultat. Ledning och samordning av olika digitala projekt och initiativ för att säkerställa framgångsrik implementering och leverans är också centralt i rollen.


IT-chef
En IT-chef eller IT-manager har en central roll inom en organisation och är ansvarig för att hantera och leda alla IT-relaterade frågor. Personen sitter i ledningsgruppen och har personalansvar för minst ett team.

I IT-chefens vardag ingår ledning av IT-team: ansvarar för att rekrytera, utveckla och leda ett team av IT-proffs för att säkerställa att organisationens IT-behov möts. IT-chefen är ansvarig för den teknisk strategi; utveckla och implementera en övergripande teknisk strategi som stödjer organisationens affärsbehov och mål. Ansvar för drift och underhåll av organisationens IT-infrastruktur, inklusive nätverk, servrar och system ingår ofta i rollen samt att hantera datasäkerhet och se till att organisationen följer alla tillämpliga lagar och förordningar gällande datasäkerhet och integritet.

Beroende på organisationens storlek så kan IT-chefen också till viss del stå för teknisk support och vägleder kollegor i att lösa IT-relaterade problem och frågor. IT-chefen driver ofta diverse IT-projekt med sin grupp och ser till att prioritera de aktiviteter som gynnar verksamheten. Viktigt i rollen är också att vara en person som hela tiden följer med i den teknologiska utvecklingen så att bolaget kan ligga i framkant.

Sammanfattningsvis innebär rollen som IT-chef att hantera en rad olika ansvarsområden och arbetsuppgifter för att säkerställa att organisationens IT-behov möts och att tekniken används på ett sätt som stödjer affärsverksamheten. En typisk dag kan variera beroende på organisationens behov och prioriteringar, men involverar vanligtvis en kombination av ledarskap, strategisk planering och tekniskt arbete.

Utvecklingschef
En Utvecklingschef är vanligtvis en mellanchef underställd verkställande direktör och en medlem av ledningsgruppen. Oftast innefattar rollen personalansvar för en grupp medarbetare vanligtvis ingenjörer som jobbar med utveckling av produkt, tjänster eller programvarulösningar.

Utöver att utveckla och implementera långsiktiga strategier för produktutveckling, spelar utvecklingschefen en nyckelroll i att samordna och motivera utvecklingsteamet för att säkerställa framgångsrika resultat. Genom att analysera marknadstrender och kundbehov identifierar utvecklingschefen nya affärsmöjligheter och driver innovation för att hålla företaget konkurrenskraftigt.
Rollen Utvecklingschef varierar i innehåll beroende på bransch, bolag och produkt men gemensamt är att utvecklingschefen planerar, leder och samordnar den övergripande forsknings- och utvecklingsverksamheten i ett företag eller organisation. Därmed är utvecklingschefen också ansvarig för leverans.

Ofta jobbar Utvecklingschefen och dennes team med långa och korta projekt; både direkt mot kund och interna forskningsprojekt. Utvecklingsprojekten syftar till att konstant utveckla befintlig produkt, tjänst eller att hitta nya lösningar där kunder efterfrågar. Genom effektiv projektledning och samarbete med andra avdelningar säkerställer utvecklingschefen att produktutvecklingsprocessen är smidig och effektiv, vilket resulterar i högkvalitativa produkter och nöjda kunder.

För att trivas och lyckas i rollen som utvecklingschef behöver man behärska en kombination av teknik, ledarskap och metoder

IT-säkerhetschef
En IT-säkerhetschef har ett brett ansvar för att skydda organisationens informationstillgångar och IT-infrastruktur mot cyberhot och säkerhetsincidenter. De huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter som en IT-säkerhetschef vanligtvis har är att upprätta en säkerhetsstrategi och policy för bolaget för att därefter implementera en övergripande säkerhetsstrategi och policy för hela organisationen, i syfte att skydda dess digitala tillgångar och säkerställa efterlevnad av lagar och regler inom cybersäkerhet.

IT-säkerhetschefen ansvarar för riskhantering där man identifiera, utvärdera och hantera säkerhetsrisker och sårbarheter i organisationens IT-system och nätverk. Genomförandet av riskbedömningar och utveckla åtgärdsplaner för att minska riskerna hör till vanliga arbetsuppgifter.

Att kontinuerligt övervaka organisationens IT-miljö för att upptäcka och svara på säkerhetsincidenter och intrång tillhör IT-säkerhetschefen och dennes grupps vardag. Ledning av incidentresponsaktiviteter och samarbete med andra avdelningar och externa parter vid behov är också viktigt samt att utforma och implementera säkerhetsarkitektur för organisationens IT-infrastruktur, inklusive nätverk, servrar, molnplattformar och applikationer. Syftet är att skydda mot externa hot och interna missbruk.

På IT-säkerhetschefens bord ligger också ansvaret att skapa medvetenhet och utbilda internt. Därmed minskas risken för interna hot organisationens säkerhetskultur stärks. Compliance ligger i rollen då IT-säkerhetschefen ansvarar för att organisationen följer tillämpliga lagar, standarder och regler inom cybersäkerhet, såsom GDPR, HIPAA eller PCI DSS, och att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven. Viktigt är också att medarbetarna i IT-säkerhetschefens team kan rapportera och utvärdera säkerhetsincidenter och intrång för att identifiera orsakerna och därmed kunna vidta åtgärder för att förhindra framtida händelser.

Sammanfattningsvis är IT-säkerhetschefens roll avgörande för organisationens säkerhet och integritet och innebär att hantera en rad olika ansvarsområden och uppgifter för att säkerställa att organisationen är skyddad mot cyberhot och säkerhetsincidenter.

Produktion

Verkställande Direktör (VD) 
Verkställande direktör utses av styrelsen till att leda bolaget och att vara ytterst ansvarig för verksamheten. VD kan delegera en hel del arbete till andra instanser inom företaget men ansvarar för följande uppgifter: 

1. Sätta upp en vision och strategi: Den här uppgiften utgör basen för hela organisationen. Ingenting kan växa utan en vision och strategi. 
VD ta oftast hjälp av ledningsgruppen och cheferna som ingår där för att utveckla en strategi och investerare kan godkänna en affärsplan. Viktigt att poängtera är att VD är en utsatt position, ledningsgruppen har såklart inflytande men slutligen är det VD som väljer vilken riktning företaget ska gå. 
 
2. Sätta upp företagets värderingar, kultur och beteenden: Att sätta tonen och kulturen inom företaget är en vital del i den verkställande direktörens arbetsuppgifter. Forskning visar på att de anställda tenderar att imitera den högsta chefens beteende. Om en VD är oärlig så kan det resultera i att medarbetarna känner att de, exempelvis, kan böja på sanningar, stjäla från företaget eller försöka ta genvägar. En VDs involvering är ytterst viktig och varje steg kommer att påverka företagets kultur, som i sin tur kommer att påverka medlemmarnas lojalitet, produktivitet och välmående. 
 
3. Bygga upp och leda en ledningsgrupp: En VD måste kunna tillsätta en stark ledningsgrupp, samtidigt som VD måste kunna säga upp de som inte presterar. Cheferna i ledningsgruppen representerar de olika funktionerna i organisationen och har i sin tur grupperingar under sig. Den verkställande direktören anställer och leder ledningsgruppen. Ledningsgruppen anställer och leder resten av organisationen. En VD kan inte hantera och detaljstyra hela organisationen utan behöver pålitliga och kompetenta chefer i en ledningsgrupp som kan fokusera på specifika områden. 
 
4. Allokera resurser, främst kapital: En VD måste sätta upp och ansvara för budget inom organisationen. Frågor som måste besvaras innan budget kan sättas är exempelvis: Vilka projekt inom företaget är i enlighet med organisationens strategi och behöver mer pengar? Vilka projekt inom företaget är inte i enlighet med den gemensamma strategin och behöver därför strypas finansiellt? Ett företag måste gå i vinst och varje budget är en investering i något som förväntas hjälpa verksamheten att nå sitt mål. 

Head of Quality

Head of Quality innehar det övergripande ansvaret för att säkerställa att företagets produkter och tjänster uppfyller högsta kvalitetsstandarder och överensstämmer med gällande regler och bestämmelser. Som ledare för kvalitetsavdelningen är det din uppgift att leda och utveckla strategier för att säkerställa kontinuerlig förbättring och effektivitet inom alla delar av verksamheten.  

Genom att samarbeta nära med andra avdelningar, såsom produktion, forskning och utveckling, samt försäljning och marknadsföring, ser du till att kvalitetsstandarder integreras i hela företaget och över hela produktlivscykeln. Du ansvarar för att utforma och implementera kvalitetspolicyer och -procedurer, samt för att övervaka och utvärdera deras effektivitet. 

Som en del av ledningsgruppen fungerar du som en rådgivare till VD och andra högre chefer, och deltar i strategiska beslut som påverkar företagets långsiktiga tillväxt och framgång. Du förväntas även vara en förespråkare för kvalitetskulturen inom organisationen, och att inspirera och motivera ditt team av kvalitetsspecialister för att uppnå gemensamma mål och utmaningar. 
Din roll innebär också att hantera och lösa eventuella kvalitetsproblem och kundklagomål på ett effektivt och proaktivt sätt, samt att leda interna och externa revisioner för att säkerställa efterlevnad och kontinuerlig förbättring.

Genom att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingarna inom kvalitetsledningssystem och regleringar, är du rustad att guida företaget genom en ständigt föränderlig affärsmiljö med fokus på kvalitet och kundtillfredsställelse. 

Plant Manager

Som Plant Manager har du det övergripande ansvaret för att säkerställa att produktionsanläggningarna fungerar effektivt och att högsta standarder för produktion, kvalitet, miljö och resultat upprätthålls. Plant Manager placerar är en central roll i företagets organisation, där Plant Manager rapporterar vanligtvis till en högre chef, såsom en Operations Director eller en annan ledningsbefattning. Du är också en viktig medlem av ledningsgruppen och bidrar till strategiska beslut som påverkar hela verksamheten. 

Plant Manager ansvarar för den operativ ledning; den dagliga driften av produktionsanläggningarna och övervakar produktionsprocesserna för att säkerställa att de möter kvalitets- och kvantitetsmål. 
Plant Manager är ledare för anläggningen och ansvarar för att rekrytera och utveckla en många gånger mångsidig personalgrupp, inklusive produktionsledare, underhållschef, labbchef och andra nyckelpersoner. Du ger vägledning, stöd och utbildning för att säkerställa att teamet når sina mål och fortsätter att utvecklas. 

Plant Manager arbetar med kvalitet och säkerhet. Du ansvarar för att företagets kvalitets- och säkerhetsstandarder efterlevs genom att implementera och övervaka rutiner och processer för att minimera risker och säkerställa hög kvalitet på produkterna. 
Plant Manager är ansvarig för att uppnå och överträffa produktionsmål och resultatmål för anläggningen. Detta inkluderar att analysera produktionsdata, identifiera effektiviseringsmöjligheter och implementera åtgärder för att förbättra produktivitet och lönsamhet. 

Stakeholder management är en del av arbetet där Plant Manager fungerar som en nyckelkontakt för interna och externa intressenter, inklusive andra avdelningar inom företaget, leverantörer, och eventuellt reglerande myndigheter. Plant Manager behöver kommunicerar regelbundet med dessa intressenter för att säkerställa att anläggningens behov och prestationer är tydliga och förstådda. 

Budget- och resursstyrning är också ett arbetsuppgifter som hamnar på Plant Managers bord med ett ansvar för att hantera anläggningens budget och resurser på ett effektivt sätt för att uppnå affärsmålen och maximera avkastningen på investeringar. 

Site Manager

En Site Manager är avgörande för att säkerställa smidig drift och effektivitet på en arbetsplats. Rollinnehavarens främsta uppgift att övervaka och koordinera alla aktiviteter på arbetsplatsen för att säkerställa att projektet eller tillverkningen (beroende på bransch) slutförs i enlighet med specifikationer, tidslinjer och budget. 
 
Som Site Manager arbetar du med arbetsuppgifter såsom planering och att schemalägga arbetskraft och resurser, övervaka arbetsplatsens säkerhets- och hälsoprotokoll, samt att hantera kommunikationen mellan olika arbetsgrupper och intressenter. Du är ansvarig för att genomföra regelbundna inspektioner av arbetsplatsen för att säkerställa att arbetet utförs i enlighet med gällande standarder och föreskrifter. 

Site Manager är den primära kontaktpunkten för de flesta frågor och bekymmer som kan uppstå på arbetsplatsen. Viktigt är att kunna hantera konflikter och lösa problem på ett effektivt sätt för att säkerställa att verksamheten/projektet fortskrider utan onödiga förseningar eller komplikationer. 

Site Manager ansvarar för att upprätthålla en positiv arbetsmiljö och att motivera sitt team för att uppnå uppsatta mål och deadlines. Viktigt är därför att ha goda ledarskapskompetenser och förmågan att fatta snabba beslut under stress. 
Site Manager rapporterar vanligtvis till en överordnad inom företaget, såsom en Projektledare, Byggchef eller Operationschef, beroende på strukturen inom organisationen. Denna överordnade ansvarar för att ge riktlinjer, stöd och feedback till Site Manager, samt att säkerställa att projektet följer företagets övergripande strategi och mål. De kan också vara ansvariga för att tillhandahålla resurser och att hantera eventuella problem som uppstår under projektets gång. 

Site Manager är ofta en dynamisk roll där det avgörande att du har en stark teknisk förståelse för processer/tillverkning samt goda kommunikationsfärdigheter för att samarbeta effektivt med olika intressenter. Din förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och att bibehålla lugnet under press kommer att vara avgörande för framgången hos det aktuella projektet. 

Produktionschef

Som Produktionschef är du ansvarig för att leda både den operativa och strategiska sidan av bolagets produktion och administration. Det innebär att du har en övergripande vision för produktionskedjan och aktivt arbetar med ständiga förbättringar. Dina uppgifter inkluderar att optimera resursanvändningen, säkerställa hög produktivitet och minimalt driftstopp samt övervaka personalstyrkan och delegationsbefogenheter inom avdelningen.  

Produktionschef planerar och genomför inköp för produktionen, hanterar avvikelser och säkerställer att flödessystemen fungerar effektivt. Dessutom utvecklar du arbetsflödesprinciper för att öka hastighet och effektivitet utan att kompromissa med produktsäkerhet eller integritet. Genom att göra noggranna produktionsberäkningar strävar Produktionschefen efter att minska kostnader och öka produktiviteten över alla produktlinjer. Som Produktionschef spelar du en avgörande roll i att säkerställa bolagets framgång genom effektiv och kostnadseffektiv produktion. 

Övriga arbetsuppgifter för Produktionschef är att hantera och utvärdera maskinresurser i syfte att säkerhetsställa produktivitet och minimera driftstopp. Produktionschefen är ansvarig för produktionspersonalen och delegerandet av arbetsuppgifter inom avdelningen.  

Kvalité- och Miljöchef

Kvalitet- och Miljöchef är ansvarig för att säkerställa att bolagets verksamhet efterlever och når de uppsatta kvalitets- och miljöstandarder som finns satta i syfte att leva upp till dess hållbarhetsstrategi. Ditt arbete omfattar att utveckla, implementera och övervaka system för kvalitetskontroll och miljöledning, med fokus på att uppnå och bibehålla certifieringar enligt relevanta standarder såsom ISO 9001 och ISO 14001. 
 
Kvalitet- och Miljöchef är ansvarig för att leda och coacha personalen för att säkerställa att alla förstår och följer företagets kvalitets- och miljöpolicyer och procedurer. Dessutom driver Kvalitet- och Miljöchef kontinuerliga förbättringsinitiativ för att optimera processer och minska miljöpåverkan. 

Som Kvalitet- och Miljöchef leder du också interna och externa revisioner för att säkerställa att företaget följer regler och bestämmelser samt att identifiera områden för förbättring. Du samarbetar nära andra avdelningar, särskilt produktion och inköp, för att säkerställa att kvalitets- och miljöaspekter integreras i alla företagets verksamhetsområden. 

Vidare ansvarar Kvalitet- och Miljöchef för att analysera data och rapportera resultat och trender till ledningen, och du är ofta företagets representant gentemot myndigheter och certifieringsorgan. 

Som Kvalitet- och Miljöchef krävs starkt ledarskap, strategiskt tänkande och förmågan att driva förändring mot en mer hållbar och kvalitetsorienterad verksamhet. Kvalitet- och Miljöchef är en central figur för att säkerställa att företaget inte bara uppfyller sina mål för kvalitet och miljö, utan också driver innovation och hållbar tillväxt. 

Inköp & Logistik

Inköpschef
Som inköpschef är du ansvarig för att strategiskt planera, organisera och övervaka alla inköpsaktiviteter för företaget. Det innebär att du förhandlar avtal med leverantörer för att säkerställa bästa möjliga villkor och priser. Rollen roll innefattar också att hantera och följa upp inköpsbudgeten för att optimera resurserna och säkerställa kostnadseffektivitet.

En central del av Inköpschefens vardag är att se till att varor och tjänster levereras i tid och uppfyller företagets krav på kvalitet. Det innebär att du kontinuerligt övervakar leverantörsprestanda och vid behov tar åtgärder för att säkerställa att leveranser sker enligt överenskomna avtal.

I större organisationer finns det oftast en uppdelning mellan inköp av tjänster och inköp av produkter. Som inköpschef behöver du ha en bred förståelse för företagets verksamhet, dess produkter och de utmaningar som kan uppstå inom olika områden. Detta kräver att du samarbetar och kommunicerar effektivt med andra avdelningar som R&D, produktion, kvalitet och ekonomi för att säkerställa att inköpsstrategin stöder företagets övergripande mål och behov.

Som en nyckelperson i företagets ledningsgrupp rapporterar du vanligtvis direkt till VD:n och deltar aktivt i strategiska beslut som påverkar företagets framgång. För att lyckas i rollen som inköpschef krävs det inte bara förhandlingsfärdigheter och ekonomiskt kunnande, utan också förmågan att skapa och underhålla relationer både internt och externt samt en vilja att förstå och engagera sig i olika delar av företagets verksamhet.

Logistikchef
Som logistikchef har du en central roll i att säkerställa att företagets logistikprocesser fungerar smidigt och effektivt. Logistikchefens huvudsakliga uppgift är att planera, implementera och övervaka alla logistikflöden inom organisationen. Detta inkluderar att hantera transporter, lager och distribution för att säkerställa att varor och tjänster når kunderna i rätt tid och till rätt plats.

En viktig del av Logistikchefens vardag är att optimera logistikflödena för att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna. Detta innebär att kontinuerligt analyserar befintliga processer och identifierar områden där förbättringar kan göras. Genom att använda data och analyser utvecklar du strategier och implementerar förändringar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna i logistikkedjan.

Logistikchefen behöver samarbeta nära andra funktioner inom företaget, såsom försäljning, inköp och produktion. Genom att förstå och samordna med olika avdelningar kan det säkerställas att logistikprocesserna stöder företagets övergripande mål och behov.

Rollen innebär också hantering och problemlösning av logistikproblem såsom förseningar i leveranser eller bristfällig kvalitet på varor. Logistikchefen är ansvarig för att snabbt identifiera och åtgärda dessa problem för att minimera deras påverkan på företagets verksamhet och kundtillfredsställelse. Rollinnehavaren behöver ofta agera snabbt och vara duktig på att hitta lösningar.

Logistikchef är en viktig roll i bolaget inte minst om det är en verksamhet med mycket flöden av varor och produkter där rollinnehavarens expertis och ledarskapsfärdigheter kan spara mycket pengar åt bolaget. Rollinnehavaren behöver också samarbeta med bolagets hållbarhetsfunktion och hela tiden ha fokus på att hållbarhetsmålen möts.

Sammanfattningsvis ansvarar Logistikchefen för att företagets logistikprocesser är effektiva, kostnadseffektiva och håller hög kvalitet, vilket är avgörande för företagets framgång på marknaden.

Logistikutvecklingschef

Service-och Supportchef

Ekonomi & Finans

CFO
Bolagets CFO har du en central roll i den finansiella styrning och strategiska riktning. CFO ansvarar inte bara för att säkerställa regelefterlevnad och kvalitetskontroll utan också för att stödja och driva verksamheten framåt genom att agera som en strategisk partner till CEO. Genom att arbeta nära och ingå i ledningsgruppen samt ha personalansvar för ekonomifunktionen är CFO en avgörande funktion för att effektivisera, utveckla och professionalisera ekonomiarbetet.

CFO sträcker sig bortom traditionella finansiella ansvarsområden till affärsplanering och processutveckling. Genom att tillhandahålla databaserade beslutsunderlag och vägledning baserat på analyser och insikter stöder du den operativa verksamheten och säkerställer en stabil och hållbar tillväxt.
Som CFO är det också viktigt att skapa ordning och reda samt att ha en djup förståelse för bolagets finansiella struktur. Du arbetar mot höga krav på effektivisering och automatisering för att skapa en kostnadseffektiv och samtidigt värdeskapande ekonomifunktion.

I större bolag har en CFO vanligtvis personalansvar för avdelningar som Head of Finance och Head of Controlling. Ibland kan CFO:n också ha ansvar för IT, vilket kräver en bred kompetens och förmåga att hantera olika aspekter av företagets verksamhet. Din roll som CFO är central för att säkerställa att företaget når sina finansiella mål och bibehåller en stark och hållbar ekonomisk position på marknaden.

Innovationschef

Innovationschefen är ansvarig för bolagets innovation av produkter eller tjänster. I innovationschefens värld är varje dag en möjlighet att skapa något helt nytt och revolutionerande. Bolagets Innovationschef är inte bara förespråkare för förändring; de är dess arkitekter och förvaltare. Genom att navigera i det snabbrörliga landskapet av globalisering och digitalisering, är Innovationschefen en banbrytande ledare som förvandlar visioner till verklighet.

I dagens värld är innovation inte längre en lyx; det är en nödvändighet. Det handlar inte bara om att utveckla nya produkter eller tjänster, utan också om att ompröva och omdefiniera hela affärsmodeller. Innovationschefen är en mångfacetterad visionär som navigerar genom komplexa marknadslandskap för att hitta de luckor där nya idéer kan gro och blomstra.

Men innovation handlar inte bara om att uppfinna det nya; det handlar också om att omfamna förändring och utmana det gamla. Innovationschefen är en förespråkare för kreativitet och mod, som inspirerar sitt team att tänka utanför ramarna och bryta nya mark. Genom att främja en kultur av experiment och lärande, banar de vägen för banbrytande idéer och banar väg för framtida framgång.

I rollen som innovationschef är ingen dag den andra lik. Från att utforska nya teknologier till att samarbeta med andra avdelningar för att utforma innovativa affärsstrategier, är innovationschefen en mångsidig ledare som trivs i den ständigt föränderliga miljön av oundviklig framsteg.

Sammanfattningsvis är innovationschefen en inspirerande kraft som driver företaget mot nya horisonter och omdefinierar vad som är möjligt. Med en passion för nytänkande och en outtröttlig
drivkraft att förändra världen, är de inte bara ledare; de är förändringens arkitekter och banbrytare som omformar framtiden till det bättre, en idé i taget.

Redovisningschef

Redovisningschefen ansvarar för att leda och övervaka redovisningsteamet i bolaget. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företagets ekonomiska transaktioner registreras korrekt och i enlighet med gällande regler och standarder. Det inkluderar att hantera bokföring, skattefrågor, budgetering och finansiell rapportering.

Redovisningschefen ansvarar för att utveckla och implementera interna kontrollsystem för att säkerställa noggrannhet och överensstämmelse med lagar och föreskrifter. De arbetar nära revisorer och andra intressenter för att säkerställa att företagets finansiella dokumentation är korrekt och transparent.

Utöver att hantera den dagliga redovisningsprocessen är redovisningschefer ofta involverade i att analysera finansiell data för att stödja beslutsfattande inom företaget. De kan också vara ansvariga för att utveckla och implementera förbättrade redovisningsmetoder och processer för att öka effektiviteten och minska risken för fel.

En viktig del av Redovisningschefens ansvar är att hålla sig uppdaterad om nya redovisningsstandarder och lagar som kan påverka företagets verksamhet, och att se till att teamet också är väl informerat och utbildat.
Sammantaget spelar redovisningschefer en central roll i att säkerställa att företagets ekonomiska funktioner fungerar smidigt och att dess finansiella rapporter är tillförlitliga och användbara för externa intressenter.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Sales Manager
En Sales Manager inom företaget är en nyckelperson i att främja och sälja företagets produkter eller tjänster. Rollen sträcker sig bortom att bara vara en säljare; du är företagets representant utåt, förmedlar dess värderingar och positionerar det på marknaden. Genom att bearbeta potentiella kunder och vårda befintliga relationer spelar du en avgörande roll i att säkra affärsmöjligheter och skapa långsiktiga kundrelationer.

Sales Manager jobbar ofta mot kortsiktiga KPI:er, såsom att genomföra ett specifikt antal kundbesök varje vecka. I kundmötet är rollinnehavaren ansvarig för att presentera produkter eller tjänster, genomföra en grundlig behovsanalys och erbjuda skräddarsydda lösningar som möter kundens behov och önskemål. Dessutom behöver Sales Manager skapa och leverera presentationer, sätta ihop konkurrenskraftiga offerter och förhandla om priser för att säkra affären. Och sist men inte minst stänga affären!

Sales Manager behöver samarbeta med andra avdelningar, såsom marknadsföring och produktutveckling, för att säkerställa en sammanhängande och effektiv försäljningsprocess. Genom att vara en framträdande röst och en drivkraft för företagets tillväxt är Sales Manager en viktig länk mellan kunden och organisationen, och ditt arbete spelar en avgörande roll i att uppnå företagets övergripande affärsmål.

Sales Manager ingår ofta i ett större säljteam där varje enskild säljare ansvarar för en specifik geografiskt område eller produktområde/sortiment. Medlemmarna i säljteamet rapporterar oftast till en försäljningchef som koordinerar aktiviteterna, driver och motiverar teamet.

Technical Area Manager

En Technical Area Manager ansvarar för att hantera och övervaka tekniska områden inom ett företag. Rollinnehavaren fokuserar inte minst på att förse bolaget med teknisk expertis. En Technical Area Manager bör ha djup teknisk kunskap inom det specifika området de övervakar. Det kan vara allt från IT-infrastruktur till tillverkningsprocesser eller produktutveckling beroende på bransch och företagets verksamhet.

I rollen ingår också ledarskap och förvaltning. Technical Area Manager leder ett team av tekniska specialister och är ansvariga för att organisera och delegera arbetsuppgifter inom avdelningen. Det innebär att starka ledarskaps- och förvaltningsfärdigheter är viktiga för att säkerställa att projekten och aktiviteterna inom det tekniska området genomförs effektivt och i linje med företagets mål.

Technical Area Manager tillhandahåller en strategisk plan; ansvarig för att utveckla och implementera långsiktiga strategier för att förbättra och optimera det tekniska området. Det kan innebära att identifiera och införa ny teknik, förbättra processer eller hantera resursallokering för att maximera effektiviteten och produktiviteten.

Avgörande i rollen är kommunikation och samarbete; externt och internt. Technical Area Manager behöver ha förmågan att av kommunicera och samverka med andra avdelningar inom företaget, som exempelvis forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning.

Det är viktigt att de kan kommunicera tekniska idéer och behov på ett begripligt sätt för icke-tekniska kollegor och ledning.
Technical Area Managers är ansvariga för att säkerställa att tekniska processer och produkter uppfyller höga kvalitetsstandarder och överensstämmer med branschregleringar och säkerhetskrav.

Sammanfattningsvis kan konkluderas att en Technical Area Manager är en central figur när det kommer till att kombinerar bolagets teknisk expertis med ledarskaps- och förvaltningsfärdigheter för att driva framgång inom det tekniska området och stödja företagets övergripande affärsstrategi.

Global Produktchef

En Global Produktchef är ansvarig för att framgångsrikt introducera nya produktlinjer till konsumenterna på en global skala genom engagerande och funktionella strategier. Roll omfattar att öppna nya distributionskanaler, samarbeta med olika avdelningar och maximera resurseffektiviteten samtidigt som du engagerar den potentiella publiken för produktlinjen.

Med en kombination av kreativitet och pragmatism arbetar den Globala Produktchefen nära konsumentmarknaden och företagets distributionskanaler för att säkerställa en effektiv produktlansering och långsiktig framgång.

En Global Produktchef behöver ha en djup förståelse för både grundläggande demografi och innovativ produktutveckling. Du bör ha god kännedom om produktlinjens olika komponenter och deras potentiella inverkan på den globala marknaden. Dessutom är det viktigt att du agerar med diskretion och behåller konfidentialitet när du diskuterar produktionsutrullningen.

Den Globala Produktchefens huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att övervaka produktlinjens livscykel, förutse eventuella problem och utvärdera konkurrensen på marknaden för att positionera produktlinjen på ett sätt som attraherar konsumenterna. Rollinnehavaren kommer att vara ansvarig för att planera och genomföra lanseringshändelser som sammanfaller med konsumenternas köpmönster och förbereda en gå-till-marknadsöversikt (GMT) för att presentera för resten av avdelningen.

Den Globala Produktchefen ansvarar för att identifiera och kontakta potentiella distributörer samt att skapa uppdragsbeskrivningar för produktlansering och prognostisera prestanda i enskilda program. Genom att kombinera strategisk planering, marknadsanalys och samarbete med andra avdelningar spelar du en avgörande roll i att driva framgångsrika produktlanseringar och säkra tillväxten på den globala marknaden.

Customer Service Manager

Som Customer Service Manager har du en central roll i att säkerställa att bolagets kundservice håller högsta standard och levererar enastående kundupplevelser. Customer Service Manager leder och utvecklar ett team av kundtjänstmedarbetare för att säkerställa att varje kundinteraktion är professionell, hjälpsam och lösningsorienterad. Genom att dagligen arbeta direkt och indirekt med kunder i olika kanaler strävar du efter att ge bästa möjliga hjälp och support.

Customer Service Manager ansvar för att inkludera och implementera effektiva processer för att förbättra kundvården och öka kundnöjdheten. Detta innebär att kontinuerligt utvärdera och optimera kundtjänstens arbetsmetoder för att säkerställa att problem snabbt och effektivt löses, och att kunderna känner sig väl omhändertagna och nöjda med servicen de får.

Utöver detta är det Customer Service Managers uppgift att utveckla och genomföra träningsprogram för att stödja och utbilda ditt team i att leverera högklassig service. Genom att investera i medarbetarnas kompetens och förmågor säkerställer du att de är väl rustade att möta och överträffa kundernas förväntningar.

Du samarbetar också aktivt med andra avdelningar inom företaget för att säkerställa enhetlig och effektiv kommunikation med kunderna. Detta innebär att hålla öppna linjer för feedback och information mellan kundtjänst, försäljning, marknadsföring och produktutveckling för att säkerställa att kundernas behov och önskemål tas väl om hand och åtgärdas på ett effektivt sätt.

Genom din proaktiva ledarstil, ditt fokus på kontinuerlig förbättring och din förmåga att samarbeta över avdelningsgränserna spelar du en avgörande roll i att skapa och upprätthålla en stark kundfokuserad kultur inom företaget.

Marknadschef

Bolagets marknadschef är en nyckelposition och ämnar för att leda och utveckla företagets marknadsstrategi i syfte att maximera försäljning och varumärkesexponering. Din huvudsakliga uppgift är att förstå och engagera målgrupper genom olika marknadsföringskanaler och aktiviteter.

Som Marknadschef ansvarar du för att analysera marknaden och konkurrenterna för att identifiera trender och möjligheter som kan påverka företagets positionering och tillväxt. Genom att genomföra marknadsundersökningar och analyser kan du skapa strategier som lockar nya kunder och behåller befintliga.

I rollen som marknadschef leder du även marknadsföringsteamet och samarbetar med andra avdelningar, såsom försäljning och produktutveckling, för att säkerställa att marknadsaktiviteter är i linje med företagets övergripande mål. Det är också din uppgift att hantera marknadsbudgeten och säkerställa att resurserna används effektivt för att uppnå önskade resultat.

Du driver och utvecklar olika marknadsföringsinitiativ, inklusive reklamkampanjer, PR-aktiviteter, evenemang, digital marknadsföring och sociala medier, för att öka varumärkesexponeringen och locka potentiella kunder. Genom att kontinuerligt utvärdera och anpassa strategier baserat på resultat och marknadsförhållanden säkerställer du att företaget förblir konkurrenskraftigt och relevant på marknaden.

Marknadsavdelningen består oftas av medarbetare med kompetens inom olika marknadsområden och där Marknadschefen är en samordnaden kraft som sitter i ledningsgruppen och oftast rapporterar till VD. Genom Marknadschefens passion för marknadsföring och förmåga att kombinera kreativitet med strategiskt tänkande spelar personen en avgörande roll i att forma företagets varumärkesidentitet och framgång på marknaden.

Eftermarknadschef

Som Eftermarknadschef leder du en viktig del av företagets verksamhet som fokuserar på att tillhandahålla support och service till kunder efter att de har köpt produkten. Din roll innefattar att säkerställa att kunderna får enastående upplevelser genom att hantera garantier, reparationer och reservdelar.

Eftermarknadschefen är ansvarig för att utveckla och implementera strategier för att maximera kundnöjdheten och lojaliteten genom effektiv eftermarknadsupport. Det inkluderar att säkerställa att kunderna får snabb och pålitlig service, oavsett om det handlar om reparationer, installation eller supportfrågor.

Eftermarknad står ofta för en stor inkomstkälla för bolaget då det kan vara lättare att sälja exempelvis ”kringprodukter” och reservdelar till en redan befintlig kund än att etablera en helt ny kund. Till arbetsuppgifterna hör att hantera och optimera eftermarknadsprocesser och resurser för att säkerställa kostnadseffektivitet och effektivitet. Det innebär att övervaka lagerhantering av reservdelar, samordna serviceavtal och underhållsplaner samt leda och utveckla eftermarknadsteamet.

Genom att arbeta nära kunderna och ha en proaktiv inställning till deras behov och förväntningar spelar Eftermarknadschefen en central roll i att bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa företagets konkurrenskraft på marknaden.

HR & ADMINISTRATION

HR-chef
HR-chef har det övergripande ansvaret för HR-funktionen, vilket innebär att rollinnehavaren leder och styr alla personalrelaterade processer och rutiner inom organisationen. HR-chefen är även ansvarig för att leda och coacha övriga medarbetare på HR-avdelningen för att säkerställa att de når sina mål och utför sina arbetsuppgifter effektivt.

I rollen får HR-chefen möjligheten att påverka och driva HR-frågor på olika nivåer i organisationen. Det inkluderar att fatta beslut kring implementering av personalsystem för chefer, HR-avdelningen och enskilda medarbetare samt att främja ett HR-perspektiv i alla personalrelaterade ärenden.

HR-chefen sitter oftast i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Därigenom kan HR-chefen stötta övriga verksamheten optimalt.
HR-chefen har en mängd ansvarsområden relaterade till bolagets mänskliga resurser inklusive kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, rekrytering, arbetsrätt, fackliga förhandlingar, rehabilitering, utformning och implementering av policys, lönekartläggning samt försäkrings- och pensionsfrågor för anställda.

Rollen innebär att balansera kraven från ledningen, medarbetarna och lagstiftningen för att säkerställa att organisationen har en stark och hållbar personalstrategi som stödjer företagets övergripande mål och affärsstrategi.

Genom expertis inom HR och förmågan att navigera i komplexa personalfrågor spelar du en avgörande roll i att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö där medarbetarna kan trivas och utvecklas.

Kontorschef

Kontorschefen är en nyckelperson som ansvarar för den fysiska arbetsplatsen och strävar efter att skapa en trevlig, säker och hälsosam kontorsmiljö för alla anställda. Utöver att skapa och upprätthålla en positiv arbetsmiljö har kontorschefen det övergripande ansvaret för att sköta företagets administrativa och operativa ärenden, vilket innefattar att säkerställa att den dagliga verksamheten löper smidigt.

Kontorschefens arbetsuppgifter inkluderar att vara väl förtrogen med lokala arbetslagar och regler som påverkar arbetsplatsen och att säkerställa att företaget följer dessa bestämmelser. Kontorschefer är ofta bland de första anställda på nya företag eller startups, och när det inte finns några särskilda ekonomi- eller personalteam tar de ofta hand om uppgifter som är relaterade till dessa avdelningar.
Beroende på företagets storlek och behov kan kontorschefens ansvarsområden variera. Små företag förlitar sig vanligtvis på kontorschefer för att hantera en mängd olika uppgifter, medan stora företag kan ha ett team av kontorsadministratörer med olika specialiserade roller inom kontorshantering.

Kontorschefens uppgifter kan delas in i hårda tjänster och mjuka tjänster. Hårda tjänster inkluderar byggnadsunderhåll, säkerhet, hantering av kontorsutrustning och tekniska aspekter av arbetsplatsen. Mjuka tjänster omfattar bland annat hantering av snacks, event, catering, kontorsmöbler och dekorationer.

Kontorschefen är en viktig länk mellan medarbetarna och ledningen och spelar en avgörande roll i att skapa en effektiv och trivsam arbetsmiljö där alla kan blomstra.

Kundservicechef

Som Kundservicechef har du en central roll i att säkerställa att bolagets kundservice håller högsta standard och levererar enastående kundupplevelser. Kundservicechef leder och utvecklar ett team av kundtjänstmedarbetare för att säkerställa att varje kundinteraktion är professionell, hjälpsam och lösningsorienterad. Genom att dagligen arbeta direkt och indirekt med kunder i olika kanaler strävar du efter att ge bästa möjliga hjälp och support.

Kundservicechef ansvar för att inkludera och implementera effektiva processer för att förbättra kundvården och öka kundnöjdheten. Detta innebär att kontinuerligt utvärdera och optimera kundtjänstens arbetsmetoder för att säkerställa att problem snabbt och effektivt löses, och att kunderna känner sig väl omhändertagna och nöjda med servicen de får.

Utöver detta är det Kundservicechef uppgift att utveckla och genomföra träningsprogram för att stödja och utbilda ditt team i att leverera högklassig service. Genom att investera i medarbetarnas kompetens och förmågor säkerställer du att de är väl rustade att möta och överträffa kundernas förväntningar.

Du samarbetar också aktivt med andra avdelningar inom företaget för att säkerställa enhetlig och effektiv kommunikation med kunderna. Detta innebär att hålla öppna linjer för feedback och information mellan kundtjänst, försäljning, marknadsföring och produktutveckling för att säkerställa att kundernas behov och önskemål tas väl om hand och åtgärdas på ett effektivt sätt.

Genom din proaktiva ledarstil, ditt fokus på kontinuerlig förbättring och din förmåga att samarbeta över avdelningsgränserna spelar du en avgörande roll i att skapa och upprätthålla en stark kundfokuserad kultur inom företaget.

Kandidaterna har ordet

Mycket bra process och kompetent rekryterare.

Kandidat, Chefsrekrytering Finans

Professionellt och trevligt.

Kandidat, Chefsrekrytering Produktion

Professionellt bemötande och snabb hantering

Kandidat, Chefsrekrytering IT/Tech

Mycket professionell rekrytering och en mycket bra profilbeskrivning på vad som efterfrågas av kandidaten. Bra intervjuer och fantastisk återkoppling under processen.

Kandidat, Chefsrekrytering IT/Tech

Flexibilitet på en rörlig arbetsmarknad

Är interim Rätt lösningen för dig?


Behöver din organisation en snabb förändring? Har något oförutsett skett, eller vill ni vitalisera med en tillfällig ledning? Ibland är agila och snabba interimslösningar det bästa sättet framåt – både som strategi för tillväxt och som svar på oväntade händelser.

EFFEKTIV ChefsrekryteringLär dig skapa en skräddarsydd kompetensprofil som ger dig fördelar från början till slut. Upptäck hur du prioriterar kompetenser, identifierar beteenden och säkerställer en framgångsrik process.

Ta kontroll över din chefsrekrytering och låt oss guida dig mot att anställa en ledare som stärker och framtidssäkrar din organisation. Vi är din strategiska sparringpartner och är experter på att identifiera behov, utvärdera önskemål och ställa de rättframma frågorna som för processen framåt.

Vi är ISO- CERTIFIERADE

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 för Kvalitet, ISO 27001 för Informationssäkerhet och ISO 14001 för Miljö.

Du kan vara trygg med att vi tar kvalitet på stort allvar.

Nexer Cares

Utbildning, jämställdhet och mångfald. Det är grunden i vårt samhällsengagemang. Vi arbetar också hårt för att värna miljön och minska våra utsläpp. Vi kallar CSR-arbetet för Nexer Cares, för att vi bryr oss och vill göra skillnad.

Våra CSR-initiativ

INTERN VS EXTERN Rekrytering

Ett företags anställningspolitik har stor påverkan på företagets framgång, genom att anställa rätt människor drivs företaget framåt med hjälp av innovation och expertis. Några av de bästa kandidaterna kanske redan finns inom organisationen, man behöver inte alltid leta utanför.

Vad är egentligen för- och nackdelar med att rekrytera internt respektive externt? 

INTERN VS EXTERN REKRYTERING

Chefsrekrytering – frågorna du inte vill missa

Varje rekrytering är givetvis viktig, men vid en chefsrekrytering söker du en roll som påverkar hela organisationen.

Det är en affärskritisk rekrytering där du behöver säkerställa att kandidaten matchar den tilltänkta chefsrollen och kan bidra till företagets kultur, strategi, vision och innovation.

Läs om de nyckelfrågor du bör ställa dig för att ringa in kandidaten som är din framtida ledare.

5 chefsfrågor att ha fokus på