Skip to content
Magnus Fagerberg
Sales Director – Nexer Recruit

+46730429034
magnus.fagerberg@nexergroup.com

contact person
Blogg
21 sept 2022

Därför kan interim vara en bra lösning

Behöver din organisation en snabb förändring? Har något oförutsett skett, eller vill ni vitalisera med en tillfällig ledning? Anledningarna till interimslösningar varierar och behovet ökar.

Ordet interim är latin och betyder ”tills vidare” och är ett affärsområde som växer alltmer på marknaden. Varför då? Jo, för att världen snurrar snabbare och snabbare och många bolag påverkas av att det. Idag krävs det en ganska omfattande omvärldsanalys i beslutsfattandeprocessen. Företag behöver arbeta proaktivt för att hänga med i det allt högre tempo som vi alla känner och påverkas av.

Trots att företag vill ha en hög proaktivitet och full koll på framtiden så finns det händelser och scenarion som vi inte kan råda över, som kräver en temporär och snabb åtgärd. Det är då en interimslösning kan vara aktuellt. Det kan exempelvis handla om:

Kompetensbrist
– Där man från början ser att en rekryteringsprocess kommer dra ut på tiden av olika anledningar.

– Temporär frånvaro p.g.a. exempelvis sjukdom eller föräldraledighet.

– Plötslig förlust av en ledande chef p.g.a. avgång eller bortgång.

– En oväntad högre arbetsbelastning.

Omorganisation eller omstrukturering
– Hantera förvärv eller sammanslagningar.

– Etablering av nya verksamheter eller affärsområden.

– Nya projekt såsom ny teknik, affärssystem, företagskultur & processer.

Krishantering
– Effektiviseringar.

– Avveckling av företag eller affärsområden.

– Förbättring av affärsresultat.

– Personella frågeställningar (värdegrund mm).

Projektledning
– Uppstart av projekt där kompetensen inte finns inhouse.

– Lanseringar, produkt eller nya tjänster.

– Utvärdering av förvärv, planering av sammanslagningar.

– Flytt av företag, lokaler eller lager.

– Internationell lansering.


Interim som strategi
Generellt ökar intresset från bolag att ta in interimskonsulter. Vissa företag har som strategi att regelbundet ta in interimschefer för att tillföra ny kompetens och nya tankesätt i organisationen. Ofta ses det som en möjlighet att få lite draghjälp, en person som kan bidra till utveckling och nya idéer. När interimschefer kommer ut på nya uppdrag möts de ofta av nyfikenhet och förtroende av andra chefer och medarbetare. Många är intresserade och uppskattar att konsulterna kan använda sig av konkreta exempel från tidigare erfarenheter.

Vi på Nexer Recruit tror naturligtvis att en gedigen och professionell rekrytering är det bästa sättet att tillgodose företagens behov av önskad kompetens, men ibland krävs det av vi är agila inför de situationer och utmaningar våra kunder ställs inför och där är oftast interim en bra lösning.

Om du vill veta mer som företagare hur en interimslösning kan se ut eller om du kanske är en kompetent individ som verkar tycka att det där med att jobba som interimskonsult verkar spännande och intressant, hör gärna av dig till mig så kan vi ­­­­föra dialogen vidare.Magnus Fagerberg, Sales Director och Business Manager Nexer Recruit Skövde
magnus.fagerberg@nexergroup.com


Vi har framgångsrikt tillsatt ledande positioner sedan 2014. Är du nyfiken på om vi är rätt rekryteringsföretag för dig? Ta del av våra tankar kring rekrytering, ledarskap och företagskultur.

FLER STORIES

Tillbaka till Recruit Stories