Skip to content
CSR

NEXER CARES

På Nexer Recruit är vi mycket stolta över att vara en del av Nexer-familjen. Vårt mål är att skapa en bättre framtid. Både för kunder, kandidater och medarbetare – men även för samhället i stort.
Vi har ett starkt engagemang inom hållbarhet, jämställdhet och utbildning som kan ge barn möjligheter att förverkliga sina drömmar. Engagemanget sträcker sig inte enbart till finansiering av verksamheter, vi vill föra vår kunskap vidare och vara en aktiv partner. Vill du själv bidra? Som anställd har du alltid möjligheten att delta i våra CSR-projekt. Vi kan göra skillnad både nära och långt bort. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid.

Global hållbarhet

Nexer är medlem av FN:s hållbarhetsinitiativ United Nations Global Compact. Vi lägger stor vikt vid att aktivt arbeta med att värna om våra gemensamma resurser genom att t.ex. effektivisera vår energiförbrukning och välja hållbara resesätt. Vi är övertygade om att vår innovationskraft, grön teknik och digitala lösningar kommer att spela en avgörande roll för en bättre framtid.

Vårt mål är att minska våra utsläpp med 50 % till år 2030.

KODCENTRUM

BARNEN ÄR FRAMTIDEN

Barn är nyfikna och anpassar sig lätt till ny teknik. En gång i veckan samlas en grupp på Nexer och lär sig koda på ett lekfullt sätt. I samarbete med Kodcentrum undervisar våra IT-konsulter dem. Och det är helt gratis för barnen. Det är ett steg i rätt riktning för att skapa nya möjligheter för nästa generation unga kodare i Sverige.

Star for life

2005 startades Star for life, ett projekt vars mål är att ge barn och ungdomar försättningar att realisera sina framtidsdrömmar, stärka sin självkänsla och få ett bättre liv.

Fram till idag har drygt 450 000 barn och ungdomar vid 120 skolor i Sydafrika och Namibia tagit del av utbildningsprojektet. Grundarna är Christin och Dan Olofsson som även byggt upp Danir koncernen, där Nexer ingår. Som medarbetare på Nexer har du möjlighet att besöka Star for Life och arbeta som volontär.

I Sverige har Star for Life sedan 2013 även drivit projektet Movationslyftet. Skolungdomar får genom Motivationslyftet verktyg och vägledning för att öka sin tro på sig själva och sin förmåga. Genom en ökad förmåga till självledarskap och reflektion är målet att vända den negativa trenden av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar som ökat under senare år.

Metodiken och materialet utgår från den svenska läroplanen och FNs Barnkonvention och den används i dag på högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor runt om i landet.

Nexer network: women

Starkt kvinnligt nätverk

Vi vill stärka kvinnor i IT- branschen. Därför startade vi Nexer Network: Women. Ett växande nätverk där kvinnor kan knyta kontakter, inspireras och utvecklas. Vi gör det genom att bjuda på populära events med föreläsare och mingel.

NEXER NETWORK: DEVELOPERS

Nätverk för mjukvaruutvecklare

Vi vill bidra till att skapa en starkare community för utvecklare. Genom Nexer Network: Developers kan alla som jobbar med eller är intresserade av mjukvaruutveckling träffas, diskutera, inspireras och utvecklas ihop.