CSR-initiativ för en bättre framtid | Nexer Recruit
Skip to content
CSR

NEXER CARES

På Nexer är vårt mål är att skapa en bättre framtid. Både för kunder, kandidater och medarbetare – men även för samhället i stort.

I Nexers omfattande CSR-program, Nexer Cares, främjar vi utbildning, jämställdhet, hållbarhet och tar ett stort socialt ansvar både nära och långt bort.

Global hållbarhet

Nexer är medlem av FN:s hållbarhetsinitiativ United Nations Global Compact. Vi lägger stor vikt vid att aktivt arbeta med att värna om våra gemensamma resurser genom att t.ex. effektivisera vår energiförbrukning och välja hållbara resesätt. Vi är övertygade om att vår innovationskraft, grön teknik och digitala lösningar kommer att spela en avgörande roll för en bättre framtid.

Vårt mål är att minska våra utsläpp med 50 % till år 2030.

Nexer Recruits ledningsystem är certifierat enligt ISO 14001 Miljöledning och vi delar Nexer Groups ambitiösa miljömål; endast förnybar energi användas på alla kontor år 2025, optimerad resursförbrukning och hållbara tjänsteresor.

Star for life

2005 startades Star for life, en icke- vinstdrivande organisation vars mål är att ge barn och ungdomar försättningar att realisera sina framtidsdrömmar, stärka sin självkänsla och få ett bättre liv.

Star for Life finns idag på 120 skolor i Sydafrika, Namibia och Tanzania. Över 500 000 elever har på detta sätt tagit del av Star for Life-programmet. Dessutom finns Daughters of Africa Girls Clubs, där morgondagens kvinnliga ledare och entreprenörer formas, på 66 skolor i södra Afrika. Grundarna är Christin och Dan Olofsson som även byggt upp Danir koncernen, där Nexer ingår.

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina främjar Star for life Ukraina unga ukrainares utbildning, välmående och självkänsla. Med hjälp av online-utbildningar nådde Star for Life drygt 8000 barn under 2023. Våra humanitära insatser är inriktade på att erbjuda omedelbar lindring och långsiktig support till de som är mest drabbade.

I Sverige har Star for Life under tio år även drivit projektet Movationslyftet. Skolungdomar får genom Motivationslyftet verktyg och vägledning för att öka sin tro på sig själva och sin förmåga. Genom en ökad förmåga till självledarskap och reflektion är målet att vända den negativa trenden av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar som ökat under senare år.

Metodiken och materialet utgår från den svenska läroplanen och FNs Barnkonvention och den används i dag på högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor runt om i landet.

WOMEN IN TECH

DAYA

IT- och techbranschen behöver jämlikhet och mångfald. Därför är Nexer stolt huvudsponsor för Women in Tech – DAYA.

DAYA erbjuder stöd till Femtech-startups, initierar projekt inom området och arbetar för att bygga upp en global Femtech-community.

Genom dessa insatser hoppas vi att fler kvinnor ska hitta inspirerande kvinnliga förebilder och känna sig uppmuntrade att följa en entreprenörskarriär inom tech.

Bollkänsla och Medkänsla

FC RoSENGÅRD

FC Rosengård är en framgångsrik fotbollsförening och en aktiv samhällsaktör med en vision om att skapa ett jämlikt Malmö.

Vi stöttar FC Rosengårds och deras hälso- och gemenskapsfrämjande initiativ Move by FCR som syftar till att förmedla ett helhetstänk kring fysisk, psykisk och social hälsa, samt Boost by FCR som stöttar unga, arbetslösa malmöbor.

Vill du själv bidra?

Som anställd på Nexer har du alltid möjligheten att delta i våra CSR-projekt genom att bidra med engagemang och din kunskap.

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid.