Skip to content
REKRYTERA RÄTT RESURS inom

ENGINEERING

Behöver du en specialist inom industri- och tekniksektorn? Vi har lång erfarenhet av att rekryterar inom Engineering, och arbetar med en mängd olika tekniska roller – från ingenjörer till programmerare och systemarkitekter. Kontakta oss för talangerna som driver utvecklingen framåt.

Process Safety Engineer

En Process Safety Engineer är en teknisk expert som arbetar med att säkerställa säkerheten i industriella processer. De analyserar och identifierar risker och utvecklar förebyggande åtgärder för att minimera dessa risker.

Deras arbete innefattar också att säkerställa att företagets processer uppfyller regler och standarder inom säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

PLC programmer

En PLC programmer skapar program för industriella styrsystem som kallas PLC (Programmable Logic Controllers). Dessa styr systemen i tillverkning och automation.

En PLC Programmer ansvarar för att utveckla och implementera kodning för att säkerställa att maskiner och utrustning fungerar effektivt och säkert.

MaintEnance Engineer

En Maintenance Engineer ansvarar för att säkerställa att utrustning och anläggningar på en arbetsplats fungerar korrekt och effektivt. De planerar och genomför regelbunden underhåll, felsökning och reparationer för att minimera driftstopp och öka produktiviteten.

En Maintenance Engineer kan också identifiera möjligheter till förbättringar och uppdateringar av utrustningen för att maximera dess livslängd och prestanda.

Field Service Technician

En Field Service Technician är en tekniker som arbetar på fältet och utför service och reparationer på utrustning eller system på plats hos kunder.

Arbetsuppgifterna kan vara allt från installationer, underhåll, felsökning av teknisk utrustning, reparationer och att ge användarutbildningar.

R&D Engineer

R&D står för Research and Development, vilket på svenska kan översättas till forskning och utveckling. Det är en process där företag eller organisationer arbetar med att utveckla och förbättra produkter, processer eller tjänster genom forskning och experiment. Målet med R&D är att skapa nya innovationer och förbättringar som kan öka företagets konkurrenskraft och bidra till tillväxt och utveckling. R&D kan omfatta allt från tekniska experiment och produktutveckling till marknadsundersökningar och design av användarupplevelser.


En R&D Engineer ansvarar för att utforska nya teknologier och utveckla produkter eller processer för att förbättra företagets prestanda. De genomför experiment, analyserar resultat och utvecklar prototyper. R&D Engineers arbetar ofta i tvärfunktionella team för att uppnå tekniska mål och kommer med innovativa lösningar för att möta marknadens behov. En R&D Engineer kan också vara ansvariga för att hålla sig uppdaterade om senaste trenderna inom sin bransch och säkerställa att företaget förblir konkurrenskraftigt genom att införa nya teknologier eller processer

Mechanical Engineer

En Mechanical Engineer arbetar med att designa, utveckla och underhålla mekaniska system, produkter och processer. Det kan inkludera allt från stora industriella maskiner till små komponenter. De arbetar med att lösa problem och optimera effektiviteten hos mekaniska system genom att använda matematiska och tekniska principer.

En Mechanical Engineer kan också vara involverad i projektledning, tillverkningsprocesser och produkttestning. De kan arbeta inom en rad olika branscher, inklusive tillverkning, fordonsindustrin, energisektorn och med-tech.

Production EngineeR

En Production Engineer ansvarar för att säkerställa effektivitet och kvalitet i produktionsprocessen. Det inkluderar optimering av processen, övervakning av utrustning och hantering av tekniska problem.

En Production Engineer arbetar ofta nära produktionspersonalen för att säkerställa att processerna fungerar smidigt och att regler och standarder efterlevs. De kan också delta i utvecklingen av nya produkter eller produktionsmetoder och implementera nya teknologier för att förbättra produktionen.

Automation Engineer

En Automation Engineer är en ingenjör som specialiserat sig på att automatisera processer inom olika industrier, inklusive tillverkning, transport och energi. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla, designa, installera och underhålla automatiseringssystem, som kan vara allt från enkla maskiner och robotar till mer komplexa system som används i produktionsanläggningar, lager, transportanläggningar, och andra industriella miljöer.

Exempel på uppgifter som en Automation Engineer kan utföra inkluderar att utveckla och implementera automatiserade produktionslinjer, övervaka prestanda och felsöka problem, programmera PLC-system (Programmable Logic Controllers) och andra automatiseringssystem, utveckla och implementera SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) och arbeta med andra tekniker för att optimera automatiserade processer.

Process Engineer

En processingenjör (Process Engineer på engelska) är en yrkesperson som är ansvarig för att utveckla, optimera och övervaka produktionsprocesser inom industrin. Processingenjörer har en central roll i att säkerställa att produktionen av varor och tjänster är effektiv och håller hög kvalitet. Processingenjörer arbetar med att utveckla och implementera produktionsprocesser och metoder för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. De analyserar och optimerar befintliga processer för att minska produktionskostnaderna, förbättra produktkvaliteten och öka produktionshastigheten.

Processingenjörer samarbetar ofta med andra yrkespersoner, som till exempel tillverkningsingenjörer, produktionsplanerare, operatörer och underhållspersonal. De arbetar också nära forsknings- och utvecklingsavdelningar för att utveckla och testa nya produkter och processer. Genom att använda sin expertis inom produktionsteknik och processoptimering kan de bidra till att förbättra företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Project Manager

En projektledare (Project Manager) är ansvarig för att planera, organisera och övervaka genomförandet av ett projekt från början till slut. Projektledaren leder och samordnar projektteamet och är ansvarig för att säkerställa att projektet slutförs inom angivna tidsramar, budget och specificerade mål.

Projektledaren ansvarar för att definiera projektets omfattning, mål och krav, identifiera och hantera risker, tilldela resurser, planera och övervaka projektaktiviteter, kommunicera med intressenter och lösa eventuella problem som kan uppstå under projektets gång.

Projektledare har ofta en viktig roll i att samordna och kommunicera med olika intressenter som kan påverka projektet, såsom kunder, teammedlemmar, ledningsgrupper och andra berörda parter.

Project Engineer

En Project Engineer ansvarar för att leda och samordna olika tekniska projekt från början till slut. Projekten kan vara inom olika områden, såsom bygg- och anläggningsteknik, maskinteknik, elteknik eller programvaruteknik. De vanliga arbetsuppgifterna för en Project Engineer kan inkludera:

– Planera och organisera projektet, inklusive tidslinjer, budget och resursallokering.
– Utveckla tekniska lösningar för projektet och identifiera eventuella problem som kan uppstå.
– Samarbeta med olika avdelningar och team för att se till att projektet uppfyller kraven och specifikationerna.
– Uppdatera projektledningen och andra intressenter om projektets framsteg och resultat.

För att bli en Project Engineer krävs vanligtvis en examen inom ett tekniskt område, såsom byggteknik, maskinteknik eller elektroteknik. Erfarenhet av projektledning och teknisk expertis inom det aktuella området är också viktigt för att utföra jobbet på ett effektivt sätt.

Application Engineer

En Application Engineer är en ingenjör som fokuserar på att utveckla, implementera och underhålla programvarulösningar för specifika applikationer.

De samarbetar med utvecklingsteam för att förstå kundens behov, designa lösningar och implementera dem på ett effektivt sätt. En Application Engineer har vanligtvis expertis inom programmering, databaser och systemarkitektur.

Quality Engineer

En Quality Engineer ansvarar för att säkerställa att produkter eller tjänster uppfyller höga kvalitetsstandarder genom att övervaka tillverkningsprocessen och testa produkterna för att identifiera eventuella fel.

De arbetar också med att utveckla och implementera kvalitetssäkringsstrategier, samt att utbilda och stödja teammedlemmar för att säkerställa att kvalitetsstandarder upprätthålls.

Manufacturing Engineer

En Manufacturing Engineer ansvarar för att planera och optimera produktionsprocesser för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. De använder tekniska och matematiska principer för att analysera och förbättra produktionslinjer, materialflöden och kvalitetssäkring.

De samarbetar ofta med produktionspersonal och andra tekniska avdelningar för att utveckla och implementera nya processer och system.

Lab EngineeR

En Lab Engineer ansvarar för att planera, designa, bygga och underhålla laboratorieutrustning och -miljöer. De kan också genomföra tester, analyser och experiment för att utvärdera och säkerställa att utrustningen fungerar korrekt och att laboratoriet uppfyller standarder och riktlinjer.

Lab Engineers arbetar ofta inom olika branscher som bioteknik, kemi, medicin och materialvetenskap och samarbetar med forskare och tekniker för att utveckla och optimera processer. De kan också ansvara för att övervaka säkerhets- och hälsorisker, dokumentera resultat och bidra till forskning och utveckling av nya produkter och teknologier.

Continuous Improvement Engineer

En Continuous Improvement Engineer ansvarar för att ständigt förbättra och optimera processer och system inom en organisation.

De identifierar problemområden, analyserar data och implementerar förbättringslösningar för att öka effektiviteten, minska slöseri och maximera kvaliteten på produkter eller tjänster. De kan också utbilda personal i bästa praxis och verktyg för att stödja en kultur av kontinuerlig förbättring.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Berätta om dina resursbehov inom Engineering, så hittar vi den bästa lösningen.