Så rekryterar du rätt chef | Nexer Recruit
Skip to content
Linda Samuelsson
Affärsenhetschef – Nexer Recruit

+46702163752
linda.samuelsson@nexergroup.com

contact person
Blogg
24 okt 2022

Så rekryterar du rätt chef

Identifiera kompetenser och beteenden

Genom en tydlig kompetensprofil skapar du de bästa förutsättningarna för din kommande chefsrekrytering. Läs om hur du gör rätt från start, prioriterar kompetenserna och behåller riktningen för en framgångsrik process.

Du behöver en ny ledare till organisationen. Gärna någon som kunde anställas redan igår, som kan leda företaget i rätt riktning, ta de modiga strategiska besluten och hålla samman teamet. Gärna ett karismatiskt snille med tre masterexamen och som talar fyra språk. Vänlig, vanlig, varm. Med ett sinne för business…och som kan hålla gemensamma Yoga-pass efter lunch! Eller, vänta nu? En osållad önskelista på kompetenser kan snabbt spåra ur och försvåra processen när du söker din nya ledare.

Vilka behov och mål har du med rollen?
Nexer Recruit har genomfört en undersökning på Linkedin som visar att det som rekryterande chefer tycker är allra svårast när de ska rekrytera ledare är att fastställa en kompetensprofil. Vårt första tips är att börja med syftet med rollen. Vilka mål ska personen nå och vilka kompetenser behövs för att på ett så smärtfritt sätt som möjligt nå dessa mål? Ofta sägs att det ska vara ”rätt person”. Vad betyder det? Vilka beteenden är fördelaktiga?

Kompetenser är viktigare än antal år du jobbat i en specifik roll eller vilken utbildningsnivå individen har. Rätt kompetenser för en roll är inte avhängt titlar, bransch eller funktion.
 
Innan du drar igång din chefsrekrytering så behöver du noggrant tänka igenom vilka kompetenser och beteenden som du är ute efter. En chef ska inte bara göra ett jobb utan också besitta förmågan att leda en specifik grupp. En chefsrekrytering är både affärs- och verksamhetskritisk då en felrekrytering inte bara kostar tid och pengar utan också kan äventyra tryggheten och motivationen i en hel grupp.

Att skriva en kravspecifikation där du stolpar upp arbetsuppgifter, ansvarsområden och krav på erfarenhet är standard vid en chefsrekrytering. Denna process brukar vara relativt enkel. Vi hävdar dock att du måste göra mer än så! Du behöver gå på djupet och förstå vilka kompetenser som ligger till grund för att personen kommer att lyckas i just er verksamhet. Att ta fram en gedigen kompetensprofil är inget enmansjobb utan kräver att du stöter och blöter olika kompetenser och beteenden gärna med en extern part som vågar utmana dig i dina uppfattningar.

Prioritera kompetenserna
En metod för att komma fram till vilka kompetenser som är viktigast, är att du som rekryterande chef funderar på var fokus ligger för rollen. Vilka är de viktigaste kompetenserna som en ledare för din organisation behöver besitta, just nu- men även i framtiden? Testa dig själv genom att rangordna följande:
 
·         Strategisk förmåga
·         Drivkraft och entreprenörskap
·         Samarbetsskapande egenskaper
·         Operativ förmåga
 
Nästa steg är att bryta ner ovanstående kompetenser.

Under kategorin Strategi kan exempelvis kompetenser som problemlösningsförmåga, affärsmannaskap och entreprenörskap ingå.
 
Om Drivkraften är avgörande för att presentera bra i chefsrollen då kanske du identifierar nätverkande och förmågan att påverka andra som viktigt.
 
Under Samarbetsskapande egenskaper hittar vi kompetenser som kommunikationsförmåga, lagspelande, coachande egenskaper och servicefokus.
 
Om ledarens inriktning bör fokuseras kring det Operativa arbetet, ja då föreslår vi att du ringar in kompetenser som strukturerad och resultatorienterad (beroende av verksamhet).

En ledare som stärker
En annan viktig del av kompetensprofilen är att konkretisera vilken typ av ledarskapsstil som efterfrågas. För en ledare är det viktigt att bry sig om sin personal och att kunna ge både coachande och ärlig feedback. Det leder till medarbetare som vågar ta risker, misslyckas och utvecklas.

Framtidssäkra rekryteringen
Du behöver fundera igenom vilka utmaningar verksamheten står inför och vilka kompetenser som krävs för att överstiga dessa. Genom att skapa en realistisk kompetensprofil från grunden innan rekryteringsprocessen drar igång så bäddar du för en framgångsrik chefsrekrytering. Detta kommer att hjälpa dig inte bara i rekryteringsprocessen utan också vidare i utveckling och successionsplanering.

Kompetensprofilen som kompass under rekryteringsprocessen   
Syftet med att ta fram en genomarbetad kompetensprofil är att lägga grunden för ett strukturerat arbetssätt som hjälper dig att bedöma samtliga kandidater på ett mer likvärdigt och objektivt sätt, istället för att styras av magkänslan. Om du struntar i detta och inte utgår från din kompetensprofil så spelar det ingen roll hur många bra metoder som du använder i processen. När du har satt din kompetensprofil för rekryteringen, glöm då inte bort den! Se till att kompetensprofilen är med i varje steg av processen; i ditt urval, under intervjun i kompetensbaserade frågor, i ditt testbatteri och i den slutliga bedömningen och selekteringen av kandidater. Se på kompetensprofilen som din kompass under rekryteringsprocessen. Om riktningen är fel är det lätt att gå vilse!
 

Linda Samuelsson, Business Unit Manager Nexer Recruit Göteborg
linda.samuelsson@nexergroup.com

Vi är din strategiska sparringpartner och är experter på att identifiera behov, utvärdera önskemål och ställa de rättframma frågorna som för processen framåt.

Fler Stories

Ta mig tillbaka till Recruit Stories