Skip to content

REKRYTERING: HEAD OF SALES

Roll

Head of Sales

kund

Evolabel   

typ av rekrytering

Chefsrekrytering

FOKUS

FORTSATT INTERNATIONELL EXPANSION

Evolabel är ett företag som genom innovation och tekniska lösningar tagit fram en unik produkt inom Print and Apply. Företaget grundades år 2006 av fyra ingenjörer som själva hade erfarenhet från branschen och såg möjligheter genom nya tekniska landvinningar.

Från starten, där tillverkning och försäljning skedde från en liten lägenhet på Avenyn i Göteborg, har nu Evolabel expanderat och huserar i egna lokaler i Mölndal. Förutom utnämningen som Årets Företagare i Mölndal 2022 kan Evolabel stoltsera med Gasellföretag 2016, 2018 och årets exportgasell i Sverige 2019. Evolabel har haft en tillväxt på ca 25% årligen vilket förväntas fortsätta även framöver, huvudsakligen genom att ta marknadsandelar.

Sedan starten har Evolabel lagt stor vikt vid att skapa och bibehålla den varma och inkluderande företagskulturen där människor tillåts ta ansvar, växa, trivas och stanna kvar. Rekryteringskonsult Rebecca Oldenfeldt, baserad på Nexer Recruits Göteborgskontor, har ett långvarigt samarbete med Evolabel. Hon har framgångsrikt rekryterat en rad roller till verksamheten, bl.a. en produktionschef, en ekonomi- och verksamhetsutvecklare och en inköpsansvarig.
 

”När man lär känna en kund väl så vågar man ta diskussionerna och utmana litegrann. Man känner sig trygg med varandra-åt båda håll.”
Rebecca Oldenfeldt, rekryteringskonsult Nexer Recruit. 

Med starka tillväxtsiffror och en möjlighet att fortsätta ta marknadsandelar är nu Evolabels sikte inställt på fortsatt internationell expansion. För att möjliggöra detta påbörjades processen med att rekrytera en tjänst som från starten inte var helt definierad. Rollen skulle både innehålla en strategisk förmåga för att analysera det globala marknadsläget och samtidigt vara en säljstark, social och utåtriktad profil som skulle fungera som en kommersiell kraft i den relativt tekniskt tunga organisationen. Planen var från början att dessa två kompetenser skulle kombineras i en Head of Business Development, men under processens gång blev det tydligt att tyngdpunkten var tvungen att definieras tydligare. Kompetensprofilen diskuterades fram och tillbaka mellan Rebecca Oldenfeldt och VD Mattias Ackers och rollens fokus landade i den kommersiella delen och rekryteringen vässades till en Head of Sales. Nyfiken på vem som var klippt och skuren för rollen? Kolla in vår film här ovan.

Genom ett tätt samarbete som genomsyras av en djup förståelse kring både företagets kultur och affär sätter vi ett stort värde på att rekrytera strategiskt. Vi vill utmana, för att se våra partners växa.

Nexer Recruit har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skövde. Vi rekryterar specialister inom IT/Tech, chefer och ledande roller inom en rad områden. Kvalitet, kunskap och engagemang är kärnan i vårt arbete. Mötet mellan människor driver oss. Vill du veta mer?

REDO För samarbete?

Vi ser helheten och vidgar perspektivet gällande kompetens som bäst kan möta dagens och framtida utmaningar.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.