VD till IDC West Sweden AB | Kundcase | Nexer Recruit
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

IDC West Sweden AB

uppdraget

Rekrytering av VD

kund

Industrial Development Sweden AB  

typ av rekrytering

Chefsrekrytering

resultatet

VD till IDC: “En lyckad och kostnadseffektiv rekrytering” 

Vi på Nexer Recruit har genom åren varit en partner till IDC när det kommer till deras rekryteringsbehov, coachning och HR-stöd i vissa frågeställningar. Här fick vi uppdraget av deras styrelse att rekrytera en ny VD då deras tidigare VD gick vidare till en nationell enhet. 
 
IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag som ägs, och finns till, för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Deras uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. IDC driver, tillsammans med delägarföretag, flera projekt och utvecklingsinsatser inom en rad spännande områden som exempelvis affärsmodellsinnovation, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning. 
 

”I rekryteringsarbetet inför ny VD i IDC West Sweden AB valde styrelsen att samarbeta med Nexer Recruit och Magnus Fagerberg. Vi kunde konstatera en snabb och smidig process i kombination med ett professionellt handläggande. Det som utmärkte sig mest var dock den höga precision i urvalet av kandidater som Magnus levererade vilket i sin förlängning resulterade i en lyckad och kostnadseffektiv rekrytering.”
Sören Gustafsson, styrelseordförande IDC West Sweden AB

Rollen som VD för detta mångfacetterade bolag, är en utmanande tjänst som ställer höga krav på den kandidat som skulle axla rollen. Med vår expertis inom att rekrytera för ledande roller och vårt befintliga breda nätverk, påbörjades rekryteringen. Tillsammans med styrelsens hjälp, fick vi en tydlig bild av vad de ansåg skulle krävas för rollen, utifrån kompetens och personliga egenskaper. Vi kunde också ta fram en kravspecifikation. 
 
Med en hög digital synlighet och en aktiv bearbetning av kandidatmarknaden kunde vi kartlägga och attrahera rätt kandidater. Vi presenterade ett antal kandidater för styrelsen och det resulterade i beslut om att anställa en kandidat som passade bra in gällande både krav och önskemål.

Vill du veta mer?