IT Manager till Diab Group | Kundcase | Nexer Recruit
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

DIAB GROUP

uppdraget

Rekrytering av Group IT Manager

kund

Diab Group 

typ av rekrytering

IT/Tech rekrytering

resultatet

Group IT Manager med fokus på digitaliseringsresan

Diab Group är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för exempelvis vingar till vindkraftverk och detaljer till flygplan och båtar.  
 
I takt med att bolaget växer och IT blir en allt viktigare del av tillväxten, är det naturligt att digitaliseringen blir ett av Diabs fokusområden. Diab satsar ytterligare på digitaliseringen genom en modernisering av IT-miljön och de olika systemen, men även genom att rekrytera en central IT-chef till den nya organisation som etableras för IT.   
 
Nexer Recruits uppdrag för Diab Group har varit att rekrytera en Group IT Manager med globalt ansvar för IT. Det är en roll som kräver god erfarenhet av ledarskap och en bred erfarenhet av IT-kunskaper inom infrastruktur, nätverk, säkerhet. Det är en viktig funktion att fylla ut med rätt kompetens och bakgrund, då denna person ska driva digitaliseringen framåt, modernisera IT-miljön och leda IT-avdelningen i olika initiativ som ska implementeras.   
 

Vi på Nexer Recruit har hjälpt Diab från start till mål med rekryteringsprocessen. Vi har också kunnat erbjuda expertis inom rekrytering, rådgivning genom processen samt kunskap och kännedom inom relevanta teknikområden. 
 
En viktig del av denna process har också varit att kartlägga och identifiera personer med relevant bakgrund och rätt erfarenhet. Vi har aktivt bearbetat kandidatmarknaden med bred och god digital synlighet. Vi har också fokuserat på att förmedla bra content i dialogen med personer under vår search-process. Det har vi lyckats med genom att erbjuda insikt i Diab som bolag, vara tydliga med vad som förväntas i rollen och ge en inblick i vad digitalisering framåt innebär för Diab.

Vill du veta mer?