Head of Sales and Marketing till Alelion | Kundcase | Nexer Recruit
Skip to content

Alelion

uppdraget

Rekrytering av Head of Sales and Marketing 

kund

Alelion   

typ av rekrytering

Chefsrekrytering

resultatet

Head of Sales and Marketing med ledaregenskaper till Alelion  

Alelion utvecklar batterisystem som ersätter fossila bränslen i tunga off highway-fordon för logistik, hamnar, flygplatser och byggindustri. Med lösningar baserade på litiumjon-teknik hjälper Alelion kunderna att lyckas med sin elektrifiering och att ta klimatansvar. 
 
Nexer Recruit har samarbetat med Alelion sedan 2018 och har framgångsrikt rekryterat projektledare, servicetekniker, säljare och ytterligare roller. Under 2020 var det dags att ta nästa steg i uppbyggnaden av en försäljnings- och marknadsorganisation. Man beslöt att rekrytera en Head of Sales and Marketing, en nyckelspelare inom bolaget med en given plats i ledningsgruppen och ansvar för att bygga den nya försäljnings- och marknadsorganisationen. 
 
För rollen sökte Alelion en stark ledare som också skulle kunna fungera som en kommersiell motpol till den relativt tekniskt tunga organisationen. En viktig aspekt var också att personen skulle kunna agera bollplank till den befintliga säljkåren samt ha förmågan att kunna kombinera operativ försäljning med att vara strategiskt ansvarig. 
 
För att lyckas med uppdraget allokerade vi på Nexer Recruit två rekryteringskonsulter; Johan Blomberg och Linda Samuelsson. Deras arbete inleddes med att utmana Åsa Nordström, rekryterande chef och VD, i utformningen av roll och kompetensprofil. Tillsammans gick de igenom kravspecifikationen och kom fram till att det var ledaregenskaper och kunskap inom teknisk försäljning som var viktigast i sökandet efter rätt person.  
 

”Från ett företagsperspektiv vill jag helst arbeta med ett fåtal partners inom rekrytering. Jag vill att rekryterarna lär känna oss och även kan stå för våra värderingar under hela rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen ska ju leda fram till att vi hittar en ny kollega som också känner att Alelion är arbetsplatsen där man vill investera sin tid och då är bemötandet från första kontakt viktigt.”
Åsa Nordström, rekryterande chef och VD på Alelion. 

Alelion var nöjda med att vi tillsatte två rekryteringskonsulter på uppdraget då konsulterna kunde utmana varandra i searcharbetet och i utvärderingen av kandidaterna. Dessutom var alltid en av dem tillgänglig. I mitten av searchprocessen presenterade vi en longlist för Åsa där flera potentiella kandidater diskuterades. Syftet med det mötet var att säkerställa att Åsa kände sig nöjd med nivån och vi kunde återigen prioritera kompetenser. Detta nära samarbete innebar att när vi på Nexer Recruit väl presenterade en shortlist av kandidater, var Alelion säkra på att det var rätt typ av profiler.  
 
Fem kandidater presenterades och efter diskussion valde Åsa att boka in fyra av dessa på intervju hos Alelion. Efter intervjuer och tester, gavs slutligen ett erbjudande om anställning till den bästa kandidaten utifrån parametrarna i kravspecifikationen.  
 
Samarbetet med Alelion flöt på mycket bra tack vare den ständiga dialogen mellan parterna och det öppna och ärliga klimatet. Nexer Recruit har fortsatt förtroendet och rekryterar idag andra nyckelpersoner till bolaget. 

Vill du veta mer?