Kompetensbaserad rekrytering - allt du behöver veta | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
1 FEB 2023

kompetensbaserad rekrytering – Allt du behöver veta  

Identifiera rätt kandidat för dig

Med en kompetensbaserad rekryteringsprocess ökar dina möjligheter att rekrytera rätt kandidat för rollen. Men hur går det till? Och vad är de stora fördelarna med kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering är en metod där fokus ligger på kandidaternas kompetens och potential, istället för att rekryteringsbeslut fattas på magkänsla. Det är en evidensbaserad, träffsäker och effektiv metod, som inte diskriminerar.

Hur går processen till?
Starten för en kompetensbaserad rekryteringsprocess utgår från en väl analyserad kravprofil där en rad olika kompetenser som är avgörande för att lyckas i rollen identifieras.  

När den kompetensbaserade kravprofilen är genomarbetad är nästa steg att:  

● anpassa intervjufrågor 
● sammanställa referensfrågor
● välja de tester som ska användas i processen (exempelvis färdighetstester och personlighetstester). 

Processen innehåller flera steg där allt ska handla om kompetens, från behovsanalys, kravprofil och urval till intervju, referenstagning och beslut. Varje moment har en viktig del i säkerställandet av att rätt person rekryteras för uppdraget.

Alla kandidater och referenser får samma frågor, ställda på samma sätt för att svaren ska bli jämförbara. Detta är en metod för att rekrytera icke-diskriminerade och säkerställer att beslutet på att anställa en ny medarbetare baseras utifrån kompetens. 

Detta kännetecknar en kompetensbaserad arbetsintervju
Syftet med att använda kompetensbaserad intervjumetodik är att ta reda på hur kandidatens potential tagit sig i uttryck i det verkliga arbetslivet. I en kompetensbaserad intervju används ett färdigt frågebatteri kopplat till dom kompetenser som är satta för rollen.

Det är viktigt att alla kandidaterna får samma typer av frågor för att på ett så rättvist och enkelt sätt kunna jämföra och bedöma de olika kandidaterna objektivt. Den kompetensbaserade intervjun går ut på att ställa hur-frågor istället för vad-frågor med situations- och resultatbaserade exempel. Utgångspunkten är “situation-beteende-resultat”. Att få reda på hur kandidaten faktiskt har agerat i liknande situationer tidigare hjälper dig som rekryterar att bedöma kandidatens förutsättningar agera på ett önskvärt sätt.


5 fördelar med kompetensbaserad rekrytering.

1. Tydlig bild av vad ditt rekryteringsbehov.
För att uppnå en strukturerad rekryteringsprocess, behöver du ta
reda på vad du vill ha. Ett första steg är att identifiera rådande situation inom teamet, vilka behov och mål som finns och hur arbetsmarknaden ser ut. När du sedan har en tydlig kravprofil, kan du
formulera frågorna och underlaget utifrån den kompetens du söker.

2. Kandidaten förstår vad du söker
Om behovet och förväntningarna är tydliga, ökar också chansen att
hitta rätt kandidat. Med en tydlig kravprofil minskar också risken
för tidig uppsägning, eftersom din nya medarbetare har en klar bild
över hur rollen ser ut.

3. En positiv kandidatupplevelse
Genom att ha en tydlig kravprofil hjälper du rekryterare att bedöma
det som faktiskt ska bedömas. Med kompetensbaserad rekrytering,
ökar därför möjligheterna till en positiv kandidatupplevelse då processen uppleves som icke-diskriminerande och rättvis.

4. Ökad mångfald i ditt team.
Med kompetensbaserad rekrytering, minskar du risken för diskriminering genom att tydligt bedöma kandidater kopplat till deras faktiska kompetens. Du säkerställer att beslut fattas baserat på rätt
underlag och inte på magkänsla. Så kommer du successivt att öka
mångfalden inom din organisation.

4. Bättre beslutsunderlag.
Du gör bedömningen utifrån fakta.

Att arbeta med kompetensbaserad rekrytering har goda effekter inom branscher där kompetensbristen är stor eftersom det fokuserar på potential snarare än erfarenhet och bakgrund. En annan fördel med att rekrytera kompetensbaserat är att medarbetare stannar längre och presterar bättre då kompetens, potential och förmågan att passa in i företagskulturen säkerställs och rätt matchning mellan individ och bolag ökar.

Hoppas detta har gett klarhet i vad kompetensbaserad rekrytering ger. Har du fler frågor, hör gärna av dig till oss.
Lycka till!

Vi är partnern som vågar utmana i dialogen kring exempelvis åldersdiskriminering och andra traditionella och invanda mönster.

Nyfiken på mer?

Tillbaka till Recruit Stories

fler stories

Ta mig tillbaka till Recruit Stories