Skip to content
Blogg
10 Feb 2022

Därför är det viktigt med en stark företagskultur 

LÄr dig mer om Employer Branding

På ett företag drivs medarbetares beteenden av normer, värderingar och attityder – det är detta som skapar företagskulturen. Kultur handlar om såväl positiva som negativa beteenden, och dessa påverkar företagets livskraft samt hur de anställda trivs och utvecklas.  

Det finns en stark korrelation mellan framgångsrika företag och stark företagskultur. Vi brukar använda oss av begreppet ”kultur äter struktur till frukost varje dag”, men tyvärr vet vi att de flesta chefer endast lägger ner 20 % av sin tid på kulturfrågor.

Attrahera nya och behåll befintliga talanger
Idag handlar ett företags överlevnad till stor del av dess talanger. Med en stark företagskultur kan du attrahera nya, och behålla befintliga, medarbetare. Kulturen hjälper oss att veta hur vi beter oss mot varandra, hur vi fattar beslut – och såklart påverkar den hur vi trivs tillsammans som kollegor. Dessutom, när dina kollegor trivs jobbar de ofta mer effektivt vilket i sin tur kan leda till nya affärsmöjligheter. 

Att odla en företagskultur sker dock inte på en natt. Det kräver planering och sker steg för steg. Företagskultur är något som sträcker sig genom hela företaget och alla anställda, vare sig du sitter i ledningen eller arbetar med HR. Ett tips är därför att involvera hela organisationen och uppmuntra dina medarbetare till ett aktivt deltagande. Fråga om tips, brainstorma tillsammans och bjud in till workshops.  

Employer Brand
För att uppnå ett starkt Employer Brand är företagskulturen avgörande. Den gör att ditt företag attraherar och behåller rätt personer. Employer Branding är ett sätt att påverka hur människor uppfattar ditt arbetsgivarvarumärke. Det spegla hur nuvarande anställda, men även potentiella och tidigare, uppfattar dig som arbetsgivare. Employer Branding är alltså den metod du jobbar utifrån för att utveckla ditt varumärke.

Vill lära dig mer om Employer Branding? Ta del av vårt whitepaper ”5 viktiga faktorer för att stärka företagskulturen” genom att fylla i dina uppgifter nedan.

FLER STORIES