Skip to content
Blogg
9 FEB 2022

Vad är fördomsfri rekrytering?  

Fördomsfri rekrytering handlar i grund och botten om kvalitativ rekrytering där du fokuserar på kandidaters kompentens, istället för att låta dina fördomar styra ditt kandidaturval.  
Dina värderingar och fördomar påverkar mer än du tror. Variabler som ålder, kön, namn och samhällsklass kan avgöra hur du genomför intervjuer med dina kandidater, och hur du bedömer informationen. När din magkänsla styr processen, skapar det hinder när det kommer till att hitta den rätta personen för uppdraget.  

Genom att identifiera vart i era rekryteringsprocesser som fördomar kan spela in, får du en inblick i vart du behöver förbättra processen. Idag finns exempelvis digitala verktyg som filtrerar och sorterar ansökningar och rekommenderar rätt kandidater för jobbet – utan att dina fördomar påverkar ditt urval.

Med kompetensbaserad rekrytering minimerar du risken att magkänslan får styra utfallet. 

Kompetensbaserad rekrytering 
Alla kandidater och referenser får samma frågor, ställda på samma sätt för att svaren ska bli jämförbara. Detta är en metod för att rekrytera icke-diskriminerade och säkerställer att beslutet om att anställa en ny medarbetare baseras utifrån kompetens.  

Går det ens att rekrytera fördomsfritt?
Är du nyfiken på hur det är att arbeta med fördomsfri rekryterings som rekryteringskonsult? Läs om rekryteringskonsult Johan Blombergs funderingar om hur man kan rekrytera medvetet.

Vill du veta mer om hur vi på Nexer Recruit jobbar med fördomsfri rekrytering?

FLER STORIES