Stärk ditt employer brand med rätt miljö | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
28 AUG 2023

SKAPA DRÖMKONTORET

Stärk ditt employer brand med rätt miljö

Att skapa en framgångsrik arbetsplats handlar om mer än bara löner och förmåner. Faktum är att arbetsmiljön och arbetsplatsernas utformning spelar en avgörande roll när det kommer till att attrahera och behålla talanger. På Nexer Recruit Malmö har vi nyligen fått en totalrenovering av vårt kontor tack vare ett fantastiskt fint arbete från Nexers eventmanager och First Impression Officer Ingela Lindahl.Vad är “Employer Brand” och varför är det viktigt?

Employer Brand handlar om hur ditt företag uppfattas som arbetsgivare. Det handlar om att skapa en positiv och attraktiv image för potentiella och nuvarande medarbetare. Ett starkt Employer Brand kan locka högkvalificerade kandidater, förbättra personalens engagemang och minska personalomsättningen. I grunden handlar det om den företagskultur och arbetsmiljö som du bygger upp, och kommunicerar till omvärlden.

Trevliga lokaler som en del av ditt Employer Brand

Arbetsplatsernas utformning och atmosfär påverkar direkt hur medarbetare trivs och presterar. Trevliga arbetslokaler signalerar omsorg om medarbetarnas välbefinnande och skapar en positiv arbetsmiljö.

Här är några sätt på vilka trevliga lokaler bidrar till att förstärka ditt “employer brand”:

Attraktion av nya medarbetare: Potentiella kandidater kommer att bli lockade av en arbetsplats som värdesätter deras komfort och trivsel. Ett modernt och estetiskt tilltalande kontor visar att ditt företag investerar i sina anställda och deras arbetsmiljö.


Arbetsmiljöns påverkan på produktivitet: En ljus, luftig och trivsam arbetsmiljö har genom studier av American Psychological Association visat sig ha positiva effekter på både produktivitet och kreativitet.


Teamkänsla och samarbete: Pandemin ändrade vårt sätt att arbeta. Hybrida arbetsplatser är numera vardag och då är det extra viktigt med kontor där teamet vill vara, dit man själv som medarbetare prioriterar att spendera sin arbetsdag. Att ses på arbetsplatsen stärker teamkänslan och samarbetet kollegorna emellan. Öppna utrymmen, gemensamma områden och mötesplatser kan uppmuntra till spontana samtal och idéutbyte.


Välbefinnandet: En modern arbetsplats tar hänsyn till medarbetarnas fysiska och mentala välbefinnande. Många företag inkluderar nu grönområden, avslappningsrum och hälsofrämjande faciliteter i sina kontorsutrymmen- och inte minst sociala ytor för att kunna hitta på saker den tiden vi inte sitter framför våra skärmar.

”Det har känts jätteviktigt för mig att inte bara riva ut allt gammalt, slänga och köpa nytt. I stället har vi försökt hitta sätt att återbruka.”
Ingela Lindahl, eventmanager och First Impression Officer Nexer Malmö

Vad har då förändrats på Nexers Malmökontor?

Ingela Lindahl har tillsammans med en arkitet skapat en arbetsmiljö som är både modern, funktionell, varm och trivsam. Det finns numera olika rum för olika aktiviteter: mindre rum för Teamsmöten, mötesrum för diskussioner, lounge för avkoppling och ett kök som också funkar som samlingsplats och lämpar sig för presentationer. Allt detta med en känsla för detaljer och smarta lösningar.

I arbetet har det funnits ett aktivt hållbarhetstänk i linje med Nexers miljömål. Vad kan sparas? Vad kan få en ny look med hjälp av enkla medel? Går det t.ex. att klä om stolar istället för att köpa nya?

Genomgående har kalla färger byts mot varma och mötesrummen har döpts om.

I samband med renoveringen har Ingelas arbete uppmärksammats i en artikel från fastighetsägaren Wihlborg.

Nyfiken på Ingelas bästa tips på hur du kan lyfta ditt kontor? Läs Wihlborgs artikel nedan.

Fler Stories

Ta mig tillbaka till Recruit Stories