Offboarding- avsluta snyggt | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
27 FEB 2023

OffBOARDING-avsluta snyggt

4 tips som ger ett respektfullt och professionellt avsked för båda parter

Sara Johansson
Rekryteringskoordinator- Nexer Recruit Skövde


sara.johansson@nexergroup.com

contact person

Medarbetare kommer och går, det är en del av företagslivet. Men genom att undersöka de anställdas upplevelser av sin tid på företaget kan du förhindra orsaker som bidrar till att de slutar, och därigenom minska din personalomsättning. Läs om vad du som arbetsgivare ska tänka på under ett offboarding-samtal.

Studier har visat att företag i många fall inte genomför en offboarding och i de fall som de faktiskt gör detta finns det ändå två uppenbara brister.

1. Företaget analyserar inte det som kommit fram.

2. En analys görs, men resultatet av den delas inte med berörda parter i organisationen och identifierade brister kan således inte rättas till. 

Anställda som slutar kan vara en bra affär
Att ha kunniga och skickliga medarbetare är något som är väldigt viktigt för ett företags framgång idag. Att analysera varför de valt ert företag, varför de väljer att sluta och hur organisationen behöver förändras blir då en nödvändighet för fortsatt framgång. Ett väl genomfört offboarding-samtal kan ge konstruktiv och relevant feedback på alla tre punkter. Dessutom kan samtalet förvandla medarbetaren till en positiv ambassadör för organisationen.

Medarbetare som känner sig uppskattade är mer engagerade och är mindre benägna att lämna organisationen. Om det uppdagas brister i offboarding-samtalen och dessa rättas till, ger det medarbetarna en känsla av att deras åsikter är värdefulla och företaget får möjlighet att stärka sitt employer brand (d.v.s. företagets arbetsgivarvarumärke). Detta är något positivt för företaget på lång sikt.

Lägg fokus på detta i dina offboarding-samtal
Samtalen ska ägnas åt att försöka förstå medarbetarnas upplevelser av arbetet, det gäller såväl de faktiska arbetsuppgifterna, medarbetarna och kulturen likväl som arbetsmiljön. Du bör även försöka bena ut hur företagets HR-praktiker kan påverka medarbetarnas beslut att lämna. Här gäller det att inte enbart fokusera på lön och andra förmåner, det finns gott om andra HR-praktiker som spelar roll för medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. Offboarding-samtalen är även en utmärkt källa till att få reda på hur företagets ledare driver och motiverar sina arbetare, och ger således tillfälle att identifiera ledare som inte når upp till sin potential.

Ytterligare en sak som offboarding-samtalen kan ge dig är insyn i andra företags förmåner och arbetssätt. Det blir som ett slags benchmarking och du kan således identifiera vilka företag som lockar till sig era medarbetare. Det är även av nytta att försöka få fram vad dina medarbetare tycker att företaget i stort skulle kunna göra annorlunda. Genom att exempelvis be medarbetaren att avsluta meningen: ”Jag förstår inte varför företaget inte bara…” kan du få värdefull information som gynnar innovation.

Offboarding-samtal kan ske i många olika former, exempelvis genom en intervju, ett telefonsamtal eller ett mail. Olika företag kan också välja att ha ett eller flera tillfällen för att samla in information och när i tid dessa ska ske kan likaså variera. Oavsett val av metod, antal gånger data ska samlas in, och när, finns det några punkter som är viktiga att tänka på under processens gång.

4 tips hur du skapar en bra offboarding:
  • Struktur är positivt! Ha en mall som du följer. Det gör att du kan se trender och får liknande underlag vid varje tillfälle. Samtidigt är det bra att inte vara allt för låst vid strikta ramar, försök få in några öppna frågor och ställ gärna anpassade följdfrågor.
  • Lyssna! Det här är inte ett tillfälle för dig att försvara företagets ståndpunkter. Lyssna på vad medarbetaren upplevt som fel och behåll eventuella lösningar för dig själv under samtalets gång.
  • Var noga med att inte hamna i en situation där den anställde måste försvara sitt val av att lämna för en annan arbetsplats! Beslutet är redan fattat, försök bara få fram information som kan hjälpa företaget framöver.
  • Analysera svaren du samlar in från dina offboarding-samtal. Gör en handlingsplan som ska leda till förbättringar. Följ sedan upp resultatet av dessa förbättringar!

Om du vill ha stöd i hur ni kan komma i gång med offboarding-samtal, är intresserad av att veta mer eller om ni på ert företag genomför offboarding-samtal men inte vet hur ni ska ta hand om informationen, kontakta gärna mig så för vi dialogen vidare.

Sara Johansson, Rekryteringskoordinator Nexer Recruit Skövde
sara.johansson@nexergroup.com

Fler Stories

Ta mig tillbaka till Recruit Stories