Rekrytera exklusivt | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
10 maj 2022

REkrytera Exklusivt

Men vad innebär det?

Det är kandidaternas marknad därute – kanske mer än någonsin tidigare! Det kan vara lockande att låta olika rekryteringsföretag parallellt söka rätt kandidat för jobbet. Men hur påverkar detta rekryteringsprocessen- och framförallt kandidatupplevelsen?

Att flera olika rekryteringsföretag och rekryteringskonsulter samtidigt kontaktar samma kandidat, för samma tjänst är långt ifrån ovanligt. Denna strategi kan verka logisk i dagens konkurrensutsatta situation på arbetsmarknaden; ju fler som arbetar med att rekrytera till rollen, desto bättre resultat? Men vad finns det för risker med denna strategi?

En lyckad rekryteringsprocess kräver ett ägandeskap
Företag som vill attrahera eftertraktad kompetens på marknaden kan med fördel tänka till kring hur rekryteringsprocessen påverkar deras Employer Brand. Hur kan det egna bolagets externa kommunikation uppfattas när man väljer att skicka ut flera olika rekryteringsfirmor samtidigt på jakt efter den nya medarbetaren? Det är stor risk att det blir otydligt vem som faktiskt äger processen vilket kan leda till att företaget går miste om värdefull kompetens.


”Jag blev kontaktad av två olika rekryterare för exakt samma tjänst på samma bolag. Beskrivning av bolaget och arbetsuppgifter för rollen presenterades på helt olika sätt. Till och med lönenivån skilde sig åt. Oerhört förvirrande! Jag valde att tacka nej till vidare samtal då jag tyckte detta var väldigt oprofessionellt hanterat.”
F.d. kandidat, numera projektledare inom IT


5 fördelar med exklusiv rekrytering
En strukturerad rekryteringsprocess följs av ett antal steg från start till mål; uppstart, kravspecifikation, annonsering, search/headhunting, intervjuer, urval, tester, ytterligare intervjuer, referenstagning osv.
När du låter en och samma rekryteringskonsult hantera hela processen innebär det:

1. Tydligare kommunikation   
När den rekryterande chefen på det aktuella bolaget har kontakt med en rekryteringskonsult minskar risken för missförstånd.

2. Ägandeskap  
Det är klart vem som “äger” processen och har ansvar för hur den fortlöper. 

3. Effektivitet
En och samma tidsplan.

4. Kandidatupplevelsen stärks
Information från en och samma kontaktperson ger trygghet och distinktion.

5. Kvalitet 
Full kontroll över alla steg i processen ger en större chans att lyckas med uppdraget.

Värna om nätverket
Det är inte bara företagen som behöver förhålla sig till marknadssituationen där det råder stor brist på kompetens inom Tech/IT. Även vi rekryteringskonsulter behöver vara rädda om vårt kandidatnätverk, det är vår viktigaste resurs. Vi får aldrig glömma att det är människor bakom varje enskild process. Med förhoppningar, tvivel, funderingar och känslor. För de allra, allra flesta är det ett stort beslut att byta jobb.

För att lyckas genomföra kvalitativa rekryteringsprocesser, både utifrån kund- och kandidatperspektiv, behöver vi som rekryteringspartner ställa krav på exklusivitet innan vi tar oss an ett uppdrag. Alltså ensamrätt till det enskilda rekryteringsuppdraget.

Kontakta oss på Nexer Recruit för en rekryteringsprocess med människan i fokus.


Fler Stories