4 trender som påverkar IT/Tech-rekrytering | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
20 Mars 2023

4 trender inom It/TECH

Har du en plan framåt?

Att förutse framtiden 2023 är allt annat än lätt. Räntor och inflation, energipriser och turbulens i kombination med tekniska landvinningar och en möjlighet till effektivisering och ökad produktivitet med nya verktyg lämnar vår spåkula fragmenterad och splittrad. Att ha en plan framåt innebär att du inte bara agerar reaktivt.

Just nu ser vi en stark trend inom dessa 4 områden:

1. Omprioriterade IT-budgetar

Investeringar fortsätter att göras på lösningar och system för att öka produktivitet bland personal. Hybridlandskapet är nu helt etablerat och kräver rätt system kring kommunikation, projektledning, automatisering och molnbaserade tjänster.

Dessutom sonderar många företag kring AI- verktyg som håller på att rita om kartan för en rad yrkesgrupper i detta nu.

Aldrig tidigare har innovation erbjudit löften om så mycket, till så många, på så kort tid.
Bill Gates

2. Förlängda processer

Den ekonomiska osäkerheten leder till längre processer för både kund och kandidat. Det finns en tveksamhet att själv göra förändringar när mycket förändras på marknaden.

3. Fokus på säkerhet

På marknaden ser vi att stora organisationer strävar efter att öka sina säkerhetsåtgärder. Vi ser även att knappt hälften (46 %) av små och medelstora företag prioriterar sin cybersäkerhetsinfrastruktur det kommande året. Det finns fortfarande mycket att göra inom cyber security för att hantera cyberattacker. Hotbilden har ökat p.g.a. turbulensen i världen, med bl.a. Ukraina-krigets effekter.

Hybridarbete innebär ett antal fördelar för företag och anställda, men det har också skapat betydligt högre risknivåer för datasäkerheten. Av den anledningen ser vi att säkerheten fortsatt kommer att vara prioriterad i affärsstrategier i alla branscher.

4. Förändring av försörjningskedjan

Vi ser att de utmaningar som uppstått i försörjningskedjan kvarstår och kommer att fortsätta under 2023. Naturligtvis har detta inte underlättats av den senaste tidens globala ekonomiska problem. Detta har i slutändan lett till en minskning av leveranserna av teknisk utrustning i Sverige, men även Europa.

Indikationer visar dock en ljusning under 2023 där leveranskedjorna börjar stabiliseras. Marknaden kommer att kunna återgå till att utbudet håller jämna steg med efterfrågan. Detta kommer att ge en viss normalitet när det gäller att leverera inom de förväntade tidsramarna vilket underlättar hela leveranskedjan för teknisk utrustning.

Trenden fortsätter med att säkra lokal produktion och minska sårbarheten genom nyetablering av fabriker nationellt, vilket i vissa delar av landet leder till kompetensbrist och ett stort behov av rekrytering.

Hur påverkar dessa förändringar dig och din organisation?

Vad har er organisation vidtagit för åtgärder vad det gäller proaktivitet inom dessa områden?

Vad har ni för strategi vad det gäller att attrahera och behålla affärskritisk kompetens?

Behöver ni en strategisk partner att diskutera riktning, tillväxt, kompetens och framtid med?

Hör av er.

FLER STORIES

tillbaka till recruit stories