Helt fördomsfri rekrytering- är det ens möjligt?
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
Blogg
30 mars 2023

fördomsfri rekrytering – är det ens möjligt?

Är AI lösningen?

Fördomar finns hos alla oavsett om vi vill medge det eller inte. Det påverkar oss i allra högsta grad; både i privat- och yrkeslivet. Diskriminering inom yrkeslivet står för flest antal anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, och trenden ökar. Hur kan rekryterande arbetsgivare och rekryteringskonsulter bli medvetna om sina egna fördomar och arbeta med metoder som minskar effekten av dem? Är svaret att plocka bort den mänskliga faktorn i rekryteringsprocesserna och låta AI bestämma vem som är bäst lämpad för jobbet?

Den mänskliga faktorn spelar ofta stor roll, inte minst när något går galet eller tar för lång tid. Titta bara på tillverkningsindustrin; robotar ersätter människor för att minimera risk för skador och för att kunna hålla en högre produktivitet. Ett annat exempel är vid flygplansolyckor eller bilkrascher- det är i många fall den mänskliga faktorn som påverkat.

Inom rekryteringsprocesser är fördomar den negativa aspekten av den mänskliga faktorn. Detta påvisas tydligt i statistik från Diskrimineringsombudsmannen. Den största andelen av anmälningar som kommer in till DO rör “Arbetslivet”, och den främsta anledningen till anmälningar är diskriminering p.g.a. etnisk tillhörighet.

Under perioden 2015–2021 ökade antalet anmälningar inom arbetslivsområdet från 433 till 849, vilket motsvarar en ökning med 96 procent. Totalt ökade antalet anmälningar om diskriminering, oavsett samhällsområde, under samma period med 78 procent. 

Hur kan vi stoppa fördomar inom rekryteringsprocesser? Kan det vara så att rekryteringsprocesser kan bli mer effektiva, professionella och inte minst fördomsfria om vi tar bort oss människor?  

AI – är det lösningen? 
Inom rekryteringsbranschen diskuteras just nu möjligheterna att låta AI spela en alltmer avgörande roll i beslutsfattandet kring vilken kandidat som är bäst lämpad. Det finns stora förhoppningar att AI kommer att leda till ökad effektivitet och att man genom att använda objektiva kriterier kan analysera kandidaters kvalifikationer på ett mer rättvist sätt.

AI har stor potential att förbättra våra liv på många sätt, men det finns också utmaningar och risker att ta hänsyn till, som integritet, säkerhet och etiska frågor kring hur AI-system används och utvecklas.

AI – förstärker det problemet med fördomar? 
Kraften i AI i kombination med hastigheten i utvecklingen och den avreglerade marknaden är ett riskfyllt scenrio på en samhällelig nivå, varnar nu över 1000 experter inom tech, där bl.a. Elon Musk finns representerad. Beslutsfattande AI kan leda till ökad diskriminering och att fördomar istället förstärks, menar de.

Hur kan det vara så? En viktig faktor att ha i åtanke är att AI-verktyg inte själva per se är fördomsfria, det är av största vikt att veta vilken data AI:n är baserad på.Medveten rekrytering
Trots att AI i dagsläget inte står för det omedelbara svaret på hur vi kan ta bort fördomar kopplat till rekrytering, så finns det mycket annat som rekryteringskonsulter och rekryterande arbetsgivare kan använda för att motverka bias i rekryteringsprocesserna. Fördomar kommer aldrig försvinna helt. Det rekryterare kan göra är att bli medvetna om att de existerar och försöka att inte fatta beslut baserat på magkänsla eller en förutfattad mening.

Ett sätt att arbeta för en så fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt är att använda kompetensbaserad intervjuteknik. Allt grundar sig i befattningsbeskrivningen och kravprofilen för tjänsten. Utifrån överenskomna krav och kompetenser följs sedan en rutin där samma frågor ställs till alla kandidater, på samma sätt, vilket gör att svaren – och därmed kandidaterna – blir jämförbara.

En icke kompetensbaserad intervjuteknik gör att kandidaternas intervjuer lätt svävar i väg åt olika håll, något som tenderar att leda till att fler beslut fattas på känsla. Den medvetna rekryteringen försöker motverka detta och göra processen så rättvis som möjligt för alla inblandade.

För kandidater finns det ändå all anledning att ge ett professionellt intryck, både vad det gäller engagemang kring den specifika yrkesrollen och kring andra aspekter som kroppsspråk och klädval eftersom fördomar finns hos alla människor.

Det tar bara några sekunder för en person att skapa sig ett första intryck av en annan människa – ett intryck som kan vara svårt att ändra på! Nyttja det till något positivt!

Det är sällan ditt klädval på intervjun som avgör om du kommer klara av jobbet eller inte, men står det mellan en som inte bryr sig alls om hur hen uppfattas av motparten kontra en kandidat som även tänkt till kring dessa detaljer så är svaret på vem som har störst chans att gå vidare i rekryteringsprocessen relativt enkelt.

Behöver du hjälp med att se över din rekryteringsprocess eller är du nyfiken och vill veta mer om hur vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering?

Fördomar finns hos alla, oavsett om vi vill medge det eller inte. Det påverkar oss i allra högsta grad; både i privat- och yrkeslivet. Fokus borde ligga på HUR och NÄR fördomar påverkar i det dagliga arbetet. För oss rekryteringskonsulter är det viktigt att fundera på när en kandidat eller kund får fördel alternativt nackdel baserat på våra egna fördomar.

Arbetsgivare och rekryteringsföretag är skyldiga att rekrytera fördomsfritt. Det finns sju lagstadgade diskrimineringsgrunder. De får inte leda till missgynnande för individen. Dessa är:

1. Kön
 
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 
3. Etnisk tillhörighet  

4. Religion eller annan trosuppfattning  

5. Funktionsnedsättning  

6. Sexuell läggning

7.  Ålder 


Har du blivit utsatt för diskriminering? Låt oss tillsammans arbeta för en så bra rekryteringsbransch som möjligt, där fördomsfri rekrytering är en självklar aspekt av rekryteringsprocessen.

Anmäl alltid dit ärende till Diskrimineringsombudsmannen.

FLER STORIES

Categories

Areas

Nytt jobb, högre lön!…Eller?

4 tips- så synliggör du visionen

Så blir du en stjärna på självledarskap

Framtidens rekrytering

Guide: 6 tips för en lyckad onboarding

Second Opinion

Framgångsrik rekrytering

Därför kan interim vara en bra lösning

Säkerställ en effektiv rekrytering

Stärk ditt employer brand med rätt miljö

Junior eller senior – vad passar ditt rekryteringsbehov?

Trygga kompetensen

Så syns du på LinkedIn

Feedback som funkar

Våga prata pengar

Helt fördomsfri rekrytering- är det ens möjligt?

4 trender som påverkar IT/Tech-rekrytering

Vad är fördomsfri rekrytering?

Offboarding- avsluta snyggt

Kompetensbaserad rekrytering – allt du behöver veta

Intern vs extern rekrytering

3 tips: Så lyfter du rätt kompetens i ditt CV

Chefsrekrytering – frågorna du inte vill missa

Preboarding – tappa inte drömkandidaten!

Så löser du kompetensbristen

Employer branding i sociala medier – behövs det?

Vad kostar en felrekrytering?

4 frågor som gör dig till en bättre ledare

Därför är det viktigt med mångfald på arbetsmarknaden

Vägen till drömjobbet

Vad är Talent Management?

Därför är det viktigt med en stark företagskultur

7 steg till en bättre kandidatupplevelse

Personlighetstester inom rekrytering