Skip to content
Artan Bitiqi
Rekryteringskonsult – Nexer Recruit


artan.bitiqi@nexergroup.com

contact person
Blogg
15 nov 2022

3 tips: Så lyfter du rätt kompetens i ditt CV

visa rekryteraren att du är en Relevant kandidat

Genom att fokusera på rätt kompetenser fångar du rekryterarens och arbetsgivarens intresse, men hur ska du gå tillväga? Här bjuder IT- och Techrekryteringskonsulten Artan Bitiqi på sina bästa tips.

Begreppet kompetens är brett och kan innefatta mycket. Men kortfattat berör det din förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Du vet oftast vad du är bra på i din yrkesroll och vilka kompetenser du dagligen använder i ditt arbete. Det kan däremot vara utmanande att beskriva det i ett sammanhang där du söker ett arbete eller vill ha en profil som attraherar rekryterare och arbetsgivare på LinkedIn och liknande plattformar.   
 
I min roll som rekryteringskonsult arbetar jag med rekryteringar inom tech och engineering. Dagligen interagerar jag med personer med en variation av kompetensområden. Det finns ett enormt utbud av kompetensområden och likväl efterfrågan på arbetsmarknaden, och det leder till en utmaning i att sammanföra rätt person med rätt roll. För dig som går i tankarna att ta dig an ett nytt arbete, kan det vara bra att fundera på hur du bäst kan beskriva dina kompetenser på ett sätt som stärker dina möjligheter för den aktuella tjänsten.

Kompetens är inget statiskt utan något du med fördel vässar på hela livet.
Artan Bitiqi, rekryteringskonsult Nexer Recruit Malmö

Generella kompetenser kontra spetskompetenser
Alla har vi generella kompetenser som vi utvecklar kontinuerligt och behärskar väl eftersom det berör uppgifter vi utför dagligen, och det är som att vi nästan gör det på ett omedvetet sätt. Ett bra exempel på en sådan typ av kompetens kan vara din kommunikationsförmåga.

Det blir allt vanligare att arbeta agilt och i krossfunktionella team där samarbete med andra är ett dagligt inspel. Därav är det i princip ett måste att ha en bra kommunikativ förmåga. Även om du sitter ensam i din roll och kanske programmerar, så har du med största sannolikhet dagliga dialog med andra över Teams. Företag efterfrågar alltmer, även för roller som är mer tekniskt inriktade, personer som är bra på kommunikation. Därav blir det viktigt att lyfta fram den förmågan med konkreta exempel på vilka kontaktytor du har i din yrkesroll samt vad som krävs av dig i kommunikation mot andra.  

Därefter har du det som gör att du är rätt person på rätt plats; dina spetskompetenser. Dessa utvecklar vi genom erfarenhet och situationer där vi tar oss an komplexa problemlösningar och utmaningar. Utöver det praktiska sättet vidareutvecklar vi även spetskompetenser genom exempelvis utbildningar och kurser. För dig som ingenjör kan det beröra särskilda programmeringsspråk, CAD-verktyg och molntjänster för att nämna några exempel. Ofta berör det kompetensområden där du som ingenjör behöver hålla dig uppdaterad och påläst om det senaste, för att fortsatt vara konkurrenskraftig. Givetvis ska du lyfta fram dessa i ditt CV eller din profil.

Det är även bra att belysa dina case och projekt där du har använt dig av dina spetskompetenser, genom att beskriva vad din roll har inneburit och på vilket sätt du har bidragit till projektet med dina kunskaper och spetskompetenser.  

Lusläs annonsen
För att få med rätt kompetenser i din ansökan är det bra att dels beskriva dessa i din ansökan och redogöra för hur de är relevanta för tjänsten som du söker. Ett första steg i det är att läsa in dig på och förstå vad arbetsgivaren söker i sin annons. Det gör du enklast med konkreta och tydliga exempel på hur du skulle använda dig av dina kompetenser i ditt nya arbete. 

Framtidssäkra dina kompetenser
Kompetens är inget statiskt utan något du med fördel vässar på hela livet. Det är bra att hålla sig a jour med trender och vad som är hett på marknaden för just din yrkesroll. För dig innebär det att lyfta blicken och ha en omvärldsbevakning för att få en insikt i vad som efterfrågas inom din yrkesroll. I takt med att allt fler företag, samhället och tjänster digitaliseras, så skapas en större efterfrågan på kompetens inom IT-säkerhet, molntjänster och specialister av olika slag för att nämna några exempel. Även inom andra yrkeskategorier, som inte nödvändigtvis behöver vara tekniska, är det idag viktigare med ständigt lärande och individuell utveckling i takt med att omgivningen utvecklas rent tekniskt.

När du funderar på vad du vill vidareutveckla så kan det vara bra att läsa dig in på var det finns ett stort behov och efterfrågan på arbetsmarknaden några år framåt. Hur kan du bygga vidare på de kompetenser du har och tillgodose det behovet?


Mina 3 bästa tips för hur du visar att du har rätt kompetens för jobbet 
  • 1. Visa tydligt på vilka kompetensområden du använder dagligen i din yrkesroll .
  • 2. Vilka är dina spetskompetenser som du har utvecklat och fortsätter att utveckla?  
  • 3. Ge konkreta exempel på hur dina spetskompetenser kan appliceras på det arbete du söker, och därmed vad du skulle bidra med. Att visa på case och projekt gör det lättare för rekryterararen att förstå.  

Vi är alltid på jakt efter intressanta kandidater. Även om du inte går i tankarna att byta arbete för tillfället så är du välkommen att kontakta mig för att ingå i vårt nätverk av kandidater. Vi jobbar långsiktigt med vårt kandidatnätverk och får löpande in intressanta tjänster inom IT/Tech.

Artan Bitiqi, rekryteringskonsult Nexer Recruit Malmö
artan.bitiqi@nexergroup.com

Fler Stories

Ta mig tillbaka till Nexer recruit