Feedback som funkar | Nexer Recruit
Skip to content
Blogg
4 maj 2023

Feedback som funkar

Undvik fallgroparna

Sara Johansson
Rekryteringskoordinator- Nexer Recruit Skövde


sara.johansson@nexergroup.com

contact person

Många säger att de vill ha feedback, men verkar inte uppskatta att få den. Andra säger att de gärna ger feedback, men ryggar tillbaka när det handlar om att konkretisera förbättringspotential. Feedback – varför är det så svårt? Läs våra tips på hur du förbättrar feedbackkulturen inom din organisation, oavsett om du ska ge eller ta emot.

Först och främst är det viktigt att tänka på att feedback inte är att likställa med kritik. Det kan vara svårt att hantera feedback men om det används på rätt sätt ger det positiva effekter i form av ökat välmående hos medarbetarna, bättre prestation, synen på chefens duglighet eller hur arbetsgivarvarumärket uppfattas.

Vad är syftet med din feedback?

Det är bra att tänka igenom vad syftet med din feedback är innan du lämnar den. En viktig del är att det alltid ska handla om sak och aldrig om person.

Är syftet med det du tänker säga att klanka ner på något som inte blev som tänkt, eller är det att visa på saker som kan göras bättre nästa gång?

Att frustrerat slänga ur sig några ord om dåligt arbete är inte vad som menas med feedback. Feedback kräver tillit mellan den som ger den och den som tar emot den, speciellt om feedbacken som ges är av negativ karaktär. Beroende på vilken relation du har till personen du ska lämna feedbacken till behöver du tänka igenom situationen på förhand.

Att tänka på för dig som ger feedback:

Alla är inte lika mottagliga för feedback, vissa slår ifrån sig, andra försöker förklara bort det och ytterligare andra tar till sig och försöker ändra sitt beteende/tillvägagångssätt framöver. Det som är bra att tänka på inför varje feedback-situation är platsen där den lämnas. Feedback ska inte lämnas inför öppen ridå där medarbetarna kan höras vad som sägs – om det inte är feedback till ett team det vill säga. Konstruktiv feedback tas bäst emot muntligt och öga mot öga, gärna i ett enskilt rum där mottagaren känner sig trygg.

Tips när du ska ge feedback:
 • Tidpunkt – feedback ska gärna ges i nära anslutning till det inträffade, gå inte och dra på det.
 • Ordval – använd beskrivande ord hellre än värderande. Undvik ord som men, måste och aldrig då de kan uppfattas som onödigt negativa.
 • Specificitet – var inte vag och försök inte linda in det. Det är bättre att konkret visa vad som kunde göras annorlunda och försök hålla det objektivt, blanda inte in känslor i det hela. Feedbacken måste likväl röra något som mottagaren kan påverka.
 • Positivitet – ge minst lika mycket positiv feedback som negativ/korrigerande. Viktig att tänka på här är att inte blanda samman positiv och negativ feedback i samma mening. Då kommer enbart den negativa feedbacken att uppfattas av mottagaren.
 • Dialog – ge mottagaren av feedbacken möjlighet att respondera och ta till sig informationen. Följ med fördel upp feedbacken för att ge mer tyngd åt det som sagts.
 • Undvik – ge inte feedback om du själv är upprörd eller stressad, samma sak gäller om mottagaren befinner sig i ett liknande tillstånd.
”Det är bra att tänka igenom vad syftet med din feedback är innan du lämnar den. En viktig del är att det alltid ska handla om sak och aldrig om person.”
Sara Johansson, rekryteringskoordinator Nexer Recruit

Att tänka på för dig som tar emot feedback:

Försök att se feedback som något som i grunden är positivt. Det ger en möjlighet till utveckling och nya möjligheter, både för dig som person och för arbetet i sig. Att ta emot feedback är inte helt lätt men det kan vara bra att tänka på följande:

 • Lyssna – försök att fokusera på vad som sägs och inte hur det sägs. Försök att se det från den andres perspektiv. Även du behöver kunna skilja på sak och person.
 • Sug åt dig – ta till dig den positiva återkopplingen som ges, förminska den inte.
 • Slå inte ifrån dig – förkasta inte det du fått till dig direkt, ta hellre tid att fundera över saken.
 • Fråga – om något är oklart ställ förtydligande frågor. Visa att du tar till dig informationen och vill förstå.
 • Anteckna – feedback kan med fördel skrivas ner, då är det lättare att gå tillbaka till om du behöver fundera över vad som sägs.
 • Tillbakakaka – ge feedback på feedback, det går åt båda hållen och är ett givande och tagande.

Konstruktiv kritik, feedback, dialoger, återkoppling, utvärdering. Kommunikation på en arbetsplats är inte alltid helt enkel att navigera.

Behöver du fler tips på hur du får till en positiv feedbackkultur på arbetsplatsen eller hur du bäst ska hantera det själv? På Nexer Recruit erbjuder vi rådgivning inom HR. Hör av dig så för vi diskussionen vidare!

Sara Johansson, Rekryteringskoordinator Nexer Recruit Skövde
sara.johansson@nexergroup.com

Fler Stories

Ta mig tillbaka till Recruit Stories