Skip to content
Blogg
23 MARS 2022

kompetensbaserad rekrytering  

Rekrytera rätt person

Att bygga sitt team är en chefs viktigaste uppgift och därför är det avgörande att rekrytera rätt medarbetare till ditt företag.
En felrekrytering kan ge ett flertal negativa effekter; det kostar pengar, tid och ställer till problem i teamet. Med en kompetensbaserad rekryteringsprocess ökar dina möjligheter att rekrytera rätt person till rätt roll.

Traditionell rekrytering vet – behövs det verkligen?
En traditionell rekryteringsprocess utgår från att hitta kopplingar mellan kandidatens CV och arbetsbeskrivningen. Processen kan ibland vara ostrukturerad på så sätt att faktainsamlingen skiljer sig och att rekryteraren inte alltid ställer samma frågor till alla kandidater. Detta kan leda till att magkänslan får styra utfallet och att kandidatens faktiska kompetens inte kartläggs.


Vill du få tips om hur du kan jobba med fördomsfri rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering
En kompetensbaserad rekryteringsprocess utgår istället från en väl analyserad kravprofil där du identifierar olika kompetenser som är avgörande för att lyckas i rollen.  
När den kompetensbaserade kravprofilen är genomarbetad är nästa steg att:  

● anpassa intervjufrågor 
● sammanställa referensfrågor
● välja de tester som ska användas i processen (exempelvis färdighetstester och personlighetstester) 

Detta säkerställer att rekryteringsprocessen tar fram de önskade kompetenserna och att de är bedömningsbara. Det är också viktigt att bestämma vilket utfall du önskar för att inte frångå bedömningsunderlaget under rekryteringens gång. 

Alla kandidater och referenser får samma frågor, ställda på samma sätt för att svaren ska bli jämförbara. Detta är en metod för att rekrytera icke-diskriminerade och säkerställer att beslutet på att anställa en ny medarbetare baseras utifrån kompetens. 

Ladda ner guiden nedan för att läsa om fler fördelar med att rekrytera kompetensbaserat.

fler stories