Så löser du kompetensbristen | Nexer Recruit
Skip to content
Johanna Värmfors
Rekryteringskonsult – Nexer Recruit

+46730821230
johanna.varmfors@nexergroup.com

contact person
Blogg
4 Maj 2022

Så löser du Kompetensbristen

rekrytera rätt genom att ringa in kandidatens potential

Flera branscher i Sverige larmar om att de upplever kompetensbrist. Allt fler bolag i techbranschen menar att utmaningen med att rekrytera är det största hotet mot deras tillväxt. Den tekniska utvecklingen går snabbt och ny typ av kompetens krävs för att hantera teknologin. Hur ska du som rekryterande arbetsgivare ställa dig till denna nya situation och vinna kampen om de mest attraktiva talangerna?
Att det finns ett stort kunskapsgap inom teknikindustrin råder det inga tvivel om. Många nya teknikintensiva arbeten har skapats till följd av industri 4.0, där digitaliseringen inom industrin skapar nya kompetensbehov. Det ger också till följd att det blir allt svårare att rekrytera medarbetare.

Ta chansen att rekrytera människor som har viljan att lära nya saker.
Att se bortom CV kommer bli alltmer viktigare i en rekryteringsprocess. Fokus kommer att skifta till att undersöka kandidaternas ”soft skills” ; vad driver kandidaten? På vilket sätt genomför kandidaten sina arbetsuppgifter? Hur är förmåga att lösa ett problem?

Min erfarenhet är att många företag fastnar i ”hard skills”. Om vi söker en kandidat som ska kunna bygga en webbplats, letar vi efter den kandidat som har rätt utbildning och erfarenhet för uppgiften. Lösningen för att möta bristen på talanger och att hitta den mest passande kandidaten för rollen är istället att leta efter de kandidater som har störst potential och rätt soft skills.  

Hur går vi då tillväga?


”En utmaning vad det gäller rekrytering, är att vi värderar kompetens via CV.”
Johanna Värmfors, Nexer Recruit Malmö

Att rekrytera på potential

1. Ha en tydlig kravprofil
Prioritera ner ”hard skills” så som utbildning och tidigare erfarenhet och i stället utgå från vilka egenskaper det finns potential i när du sätter kravprofilen.

2. Testa
Använd kapacitetstest och personlighetstest för att få ett bra beslutsunderlag för att anställa en kandidat med rätt potential för just din organisation.

3. Motivation
Undersök kandidatens motivation för jobbet.

Vi på Nexer Recruit är en del av Nexer Group och befinner oss därför mitt i teknikutvecklingens centrum. Sedan 2014 har vi framgångsrikt matchat behov och rekryterat IT-specialister och ledare i olika branscher. Vårt kontaktnät innefattar både seniora kandidater och de talanger som just examinerats och står redo att anta nya utmaningar. Om du vill möta de kandidaterna med mest potential i din bransch, kontakta oss.  


Johanna Värmfors, Nexer Recruit Malmö
johanna.varmfors@nexergroup.com

Hur ska du attrahera rätt kompetens i tider av förändring? Vår spaning är att kandidaternas vilja att byta jobb är begränsad under turbulenta perioder på marknaden och i omvärlden. Men det finns saker du kan göra som arbetsgivare för att få fatt på drömkandidaten trots tuffa förutsättningar.

Fler stories