Skip to content
Johanna Värmfors
Rekryteringskonsult – Nexer Recruit


contact person
Artan Bitiqi
Rekryteringskonsult – Nexer Recruit


artan.bitiqi@nexergroup.com

contact person
News
13 sept 2022

Trygga kompetensen i tider av förändring

Kompetensbrist är det största tillväxthindret för många företag och det har länge varit en fight om kandidaterna. Det vi ser nu är att allt färre kandidater är benägna på att byta jobb.

Att byta jobb är ett stort beslut för många och det är inte lätt att väga fördelar mot nackdelar. Det vi ser är att rådande omständigheter: inflation, elpriser och ekonomisk nedgång gör den kalkylen allt svårare.

En arbetsgivares roll har alltid varit viktig i ett rekryteringssammanhang för att kunna trygga en kandidat och stärka känslan för det nya jobbet. Just trygghet tror vi kommer att spela en större roll och vara en viktig faktor för att attrahera de bästa.

Vad du kan göra som arbetsgivare

För att vara konkurrenskraftig behöver företagen arbeta ännu mer med tydlighet vad gäller rollen, förväntningar och hur man avser att arbeta för en bra onboarding och start.

Du som arbetsgivare behöver även visa varför ert företag är rätt plats att vara på och att rådande omständigheter inte behöver vara en osäkerhetsfaktor för er nya kollega. Visa på vision framåt och tydliga mål i hur företaget agerar och ska agera framåt.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.


Johanna Värmfors, rekryteringskonsult Nexer Recruit Malmö
johanna.varmfors@nexergroup.com

Artan Bitiqi, rekryteringskonsult Nexer Recruit Malmö
artan.bitiqi@nexergroup.com


Har du precis anställt en ny medarbetare? Få den bästa starten med en välstrukturerad introduktion.

Fler Stories