Skip to content
BlOGG
2 sept 2022

6 tips för en lyckad onboarding

Har du precis anställt en ny medarbetare? Kvaliteten på din onboarding spelar roll. Här får du tipsen hur du börjar er relation på bästa sätt.

Onboardingprocessen är viktig, både för stora och små bolag. Det är under denna första introduktionstid du lägger grunden för dig och din nyanställdas framtida relation. Som arbetsgivare har du möjlighet att skapa högre produktivitet, teamkänsla, engagemang och kanske det viktigaste av allt- att få din nyanställda att vilja stanna på lång sikt.

Hur går du då tillväga?

6 tips för en lyckad onboardingprocess:

1.       Preboarding
Onboardingprocessen börjar redan innan den anställda är på plats. Preboarding är det steg i medarbetarupplevelsen som ligger mellan avtalssignering och onboardingen. På en arbetsmarknad med tuff konkurrens är det viktigt att behålla kandidaterna och skapa ett positivt första intryck av den nya arbetsplatsen.

Vill du ha tips på preboarding? Läs vice VD Linda Samuelssons inlägg “Preboarding- tappa inte drömkandidaten!”

2.       Ta fram en onboardingplan
Hör av dig dagarna innan uppstart, gärna i form av ett mail där du beskriver förväntningarna för första dagen/veckan. Bifoga en framtagen onboardingplan och ett samlat material om exempelvis företages värderingar, olika system och viktiga hemsidor.
 
Planering, förberedelse och struktur är viktigt. Det skapar tydlighet och trygghet för den som kommer ny och det underlättar för kollegor att vara bra faddrar när man vet hur processen ser ut.

3.       Individanpassa onboardingen
När den nyanställda väl är på plats är det en god idé att tillsammans gå igenom planen för onboardingprocessen. Utöver en strukturerad plan så är det även bra att göra onboardingen individanpassad utifrån medarbetarens behov, bakgrund och erfarenheter. Lyssna in din nya kollega utifrån dennes tidigare kunskaper så kommer onboardingen bli ännu mer värdefull och ett bevis på att du har tänkt till.
 
Kommer din nya medarbetare att arbeta på distans? Skapa kvalitativt digitalt onboardingmaterial, men se även till att träffas IRL under onboardingen.
 
När första anställningsdagen väl är här så är det alltid uppskattat att ge den nya kollegan ett extra välkomnande i form av blommor, choklad eller liknande. Då känner sig medarbetaren lite extra sedd och ihågkommen!

4.       Våga vara nyfiken!
Det viktigaste av allt är att skapa tid för nya medarbetare och det gäller både för chefer och teamet. Avsätt några minuter för korta avstämningar de första veckorna och bjud gärna på en fika där ni pratar om annat än jobb. Visa att du är intresserad och nyfiken på din nya kollega för att bidra till en bra inkludering. De första två veckorna är det bra att man har avsatt mer tid och fokus på onboarding för att sedan bli mindre frekvent för varje vecka som går.
 
Ett tips för ett extra varmt välkomnande är att ha korta avstämningar och fikor i kalendern från dag ett!

5.       Fadderskap och mentorskap
En viktig del av onboardingprocessen är att erbjuda medarbetaren en fadder eller mentor som finns tillgänglig, tar sig tid och stöttar vid eventuella frågetecken. Utse gärna en eller flera personer som kan bidra till en bra introduktion- både med inspiration och kunskap.

6.       Ha tålamod – låt det ta tid
Onboarding tar tid och låt det ta tid. Prata gärna om förväntningar med din nya medarbetare i början så ni känner att ni är på samma plan. Glöm inte att följa upp så ni är fortsatt på samma plan! Om inte förväntningarna ligger i linje med varandra så kan det bidra till negativ stress och press.
 
Längden på en onboarding varierar. Vissa företag väljer att ha en genomgång på en vecka, ibland två veckor och ibland en månad. Det tar givetvis längre tid än så innan den anställda helt har landat i den nya organisationen. Var lyhörd och flexibel.

Sist men inte minst, tänk på allt nyttigt som ni får ut av en positiv och lyckad onboarding, för så väl anställd som bolag:
 
En medarbetare som:
· känner sig inkluderad
· kommer vilja stanna på förtaget längre
· kommer in i arbetet snabbare och
· bidrar till en bättre teamkänsla.
 
Kollegor är bland det finaste vi har så visst förtjänar din nästa kollega det allra bästa? – En ordentlig och välplanerad onboarding.

På Nexer Recruit är vi experter på hela rekryteringsprocessen. Vill du veta vad som ingår i vår tjänst? Tveka inte att höra av dig!

Fler Stories