Vi är ISO-certifierade | Nexer Recruit
Skip to content
NEWS
11 DEC 2023

vi Är ISO-CERTIFIERADE

Certifierat LEDNINGSSYSTEM ENLIGT ISO 9001 KVALITETSLEDNING, ISO 14001 MILJÖLEDNING OCH IS0 27001 INFORMATIONSSÄKERHET

FÖRTROENDE ÄR NYCKELN

Du kan lita på att vi tar kvalitet på allvar. Vi sätter stor vikt vid förtroendet vi får från våra kandidater och kunder. Genom att kontinuerligt arbeta med vårt ledningssystem blir vi mer effektiva i vår verksamhet, mer precisa i vår riskhantering och ökar engagemanget internt genom att vi tillsammans arbetar mot våra höga kvalitetsmål.

Våra ISO- certifieringar

ISO 9001 –Kvalitetsledning

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem (Quality Management System, QMS). Denna standard utvecklades av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och syftar till att ge organisationer en ram för att upprätta och underhålla effektiva system för kvalitetsstyrning. Vi har implementerat och upprätthåller ett effektivt kvalitetsledningssystem som säkerställer att varje steg i våra externa och interna processer uppfyller de stränga kraven för kvalitetsstandarderna.

ISO 14001- Miljöledning

Huvudsyftet med ISO 14001 är att hjälpa organisationer att integrera miljöhänsyn i sina övergripande affärsstrategier och processer. För oss på Nexer Recruit är hållbarhet grundat i vår vision om att skapa en bättre morgondag, ”Promising Future”. Vi delar Nexer Groups ambitiösa miljömål; endast förnybar energi användas på alla kontor år 2025, optimerad resursförbrukning och hållbara tjänsteresor.

ISO 27001 – Informationssäkerhet

Din informationssäkerhet är vår prioritet. Certifieringen enligt ISO 27001 bekräftar vårt åtagande att skydda och säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av känslig information. Vi riskbedömer och säkrar att alla våra leverantörer uppfyller GDPR. Din data är i trygga händer.

”Vi är stolta över vår ISO-certifiering i 9001, 14001 och 27001 (Kvalitetsledning, Miljöledning och Informationssäkerhet). Det betyder att vi har koll på vårt jobb och vi gör det bra. Vi bryr oss om våra kunder och kandidater, vår miljö och vår data. Vi följer de bästa reglerna och standarderna som finns.

Som rekryteringsbolag hanterar vi dagligen känslig information från våra kandidater och kunder. Det är ett förtroende som vi månar om. Därför känns det extra roligt att vi är certifierade inom Informationssäkerhet”.

Malin Fogelin, Operations Director Nexer Recruit

Vi tar kvalitet på yttersta allvar. ISO- certifieringarna är ett kvitto på detta, men arbetet med ständig förbättring fortsätter.

Vi kommer fortlöpande granska och förfina våra interna och externa processer med en tydlig målsättning att leverera på absolut högsta nivå. För våra kandidater, kunder och för oss själva.

Vill du veta hur ett samarbete med oss kan se ut?

Våra Tjänster

FLER STORIES

tillbaka till recruit stories