Framtidens kompetens-arkiv | Nexer Recruit
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
Blogg
21 NOV 2023

Säkerställ en Effektiv Rekrytering

Rekryteringslandskapet är i förändring. Ta del av våra bästa tips för en kvalitativ process!

1. Förarbete är nyckeln: skapa en stark kompetensprofil och kravlista. Detta lägger grunden för en framgångsrik rekrytering.

2. Fokus på kompetens- och kravprofil: Gör tydlig åtskillnad mellan kompetenser och krav. Säkerställ att beslutsfattare har en gemensam bild av den efterfrågade profilen.

3. Strukturerad projektplan: En ansvarig projektledare och en tydlig tidsram är nödvändiga för att säkerställa en smidig och effektiv process.

4. Search: Utarbeta en tydlig strategi, en “market mapping”, för att kontakta rätt företag och personer under search-processen.

5. Strukturerade intervjuer: Genom att använda kompetens- och kravprofilen skapas strukturerade intervjufrågor för att minimera risken för bias i processen.

6. Kommunikation med kandidater: Tydlig information om processens steg och tidslinje skapar en positiv upplevelse för alla inblandade.

7. Lämpliga slutsteg: Tester, personlighetsanalyser, referenstagning, och bakgrundskontroller. Besluta vilka slutsteg som behövs för en heltäckande bedömning av kandidaten.

8. Tidig diskussion om lön och förmåner: Våga prata pengar. Diskutera lön och förmåner tidigt för att undvika överraskningar i slutskedet.

FLER STORIES

tillbaka till recruit stories